Consilierii de probațiune vor avea un instrument de lucru în procesul de reintegrare a persoanelor eliberate din detențieDSC 1298Institutul de Reforme Penale a organizat, în data de 13 februarie, o masă rotundă  privind prezentarea proiectului de ghid „Metodologia de focalizare a resurselor comunitare la necesitățile beneficiarilor probațiunii„.  La eveniment au participat reprezentanți ai Oficiului Central de Probațiune(OCP) și consilieri de la oficiile de probațiune din Chișinău și teritoriu.

În deschidere, Dl Victor Zaharia, directorul Institutului de Reforme Penale, a vorbit despre problemele pe care le întîmpină o persoană eliberată din detenție și cît de important este faptul ca consilierul de probațiune să îi acorde o asistență calitativă care să o ajute să se reintegreze în comunitate. În acest context, directorul IRP a menționat necesitatea acestei metodologii pentru consilierii de probațiune care vor avea la dispoziție un instrument actualizat și util în lucrul cu beneficiarii. Metodologia urmează să cuprindă informații cu privire la agențiile și instituțiile locale, competențele acestora și metodele de colaborare cu acestea.

Dl Vladimir Popa, Șef al OCP, a vorbit participanților despre categoriile de necesități sociale ale beneficiarilor probațiunii și metodele de identificare ale acestora. De asemenea, în procesul de reintegrare socială a persoanelor eliberate din detenție, este necesară parcurgerea mai multor etape care au fost discutate și analizate împreună cu consilierii.

Sergiu Mărgărint, Șef adjunct al Oficiului Central de Probațiune,  a făcut referire la lipsa conlucrării oficiilor de probațiune din teritoriu cu organizațiile din comunitate. Acesta a exemplificat printr-un caz concret cînd, la eliberarea unui copil orfan din detenție, consilierii de probațiune din localitatea respectivă nu știau la ce instituție să apeleze pentru ajutor în asemenea circumstanțe.  Consilierii din teritoriu au adus și exemple în care au apelat la instituțiile din comunitate acestea dovedindu-se a fi receptive în acordarea de ajutor beneficiarului. Dar au fost menționate și cazuri cînd instituțiile din comunitate au refuzat să se implice sau au făcut-o ineficient.

Participanții au luat cunoștință cu proiectul metodologiei, discutînd fiecare capitol în parte, în același timp fiind formulate recomandări  și sugestii bazate pe cazuri concrete cu care s-au confruntat aceștia.

Odată ce „Metodologia de focalizare a resurselor comunitare la necesitățile beneficiarilor probațiunii„ va fi definitivată, aceasta urmează a fi tipărită în volum de 200 de exemplare și ulterior distribuită tuturor oficiilor de probațiune din țară.

Evenimentul a fost desfășurat în cadrul proiectului ,,Consolidarea capacității de implementare a alternativelor la detenție în Moldova,, implementat de IRP cu suportul financiar al Open Society Institute, Human Rights and Governance Grants Program, Budapesta. Acesta are drept scop de a contribui la respectarea drepturilor beneficiarilor probațiunii prin informarea acestora și consolidarea integrității și capacității profesionale a serviciului de probațiune.


telegram