Academia Ideilor II este la jumătate de proiect! A fost parcurs cel de-al patrulea Modul socio-economicÎn perioada 28 ianuarie – 11 februarie, în cadrul Proiectului „Academia Ideilor II” membrii au parcurs încă un modul socio-economic, al patrulea la număr.  Tema discuțiilor a fost “Economia la nivelul administraţiei publice centrale. Întreprinderi de stat şi cheltuieli publice”.

sasa_falaLa prima ședință din cadrul modulului au fost invitați Alexandru Fală, cercetător la Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică, expert IDIS Viitorul, și Constanța  Popescu-Mereacre, consilier de stat pe probleme economice al Prim-ministrului Republicii Moldova.  Alexandru Fală a relatat membrilor despre:

 • aspectele pozitive și negative ale existenței întreprinderilor - monopol,
 • teoria implicării statului în economie,
 • politica monetară și cea fiscal-bugetară,
 • resursele financiare ale statului (venituri vs cheltuieli),
 • particularitățile impozitării indirecte.

În rezultat, împreună cu membrii Academiei Ideilor II, s-a încercat identificarea modelului economic pentru dezvoltarea Republicii Moldova.

Despre principalele responsabilități și sarcini ale unui consilier de stat, membrii au aflat de la Constanța Popescu-Mereacre. Pe parcursul prezentării sale, a fost pus accentul pe:  schimbările din economia Republicii Moldova de la destrămarea URSS până în prezent, importanța reformelor (nu doar ca instrumente utilizate în perioada alegerilor), necesitatea privatizării unor întreprinderi de stat, precum și particularitățile managementului  guvernamental.

La ședința a II-a din data de 4 februarie au fost invitați experții în politici publice: Oleg Grigoroi, fondatorul Institutului IDEA și Victoria Lozinschi. Oleg Grigoroi a realizat o prezentare despre analiza ex-ante a impactului politicilor publice. Membrii Academiei Ideilor au învățat cum să evidențieze impactul unei politici publice, in baza analizei ex-ante, parcurcând următoarele etape:

 • Definirea problemei,424585_344074085625671_141890112510737_1090511_1080337469_n
 • Stabilirea obiectivelor,
 • Identificarea opțiunilor,
 • Analiza opțiunilor (distribuirea costurilor şi beneficiilor în societate, analiza impactului administrativ , economic,  social  și analiza  riscurilor şi incertitudinilor
Au fost create două echipe de lucru, care au selectat spre analiză două probleme:
 1. Angajarea tinerilor in câmpul muncii,
 2. Aglomerarea transportului public in mun. Chișinău.

422533_346527722046974_141890112510737_1096749_1788021736_n_copyȘedința a treia din 11 februarie a fost focusată primordial pe tema angajării tinerilor în cîmpul muncii, dat fiind faptul că este o temă actuală și sensibilă, inclusiv pentru membrii  Proiectului.

La ședință au participat experții în politici publice Oleg Grigoroi; Victoria Lozinschi; Gheorghe Ursoi, consultant superior, Politici și Planificare Strategică, Cancelaria de Stat și Tudor Darie, consilier al Primului ministru în probleme de tineret.

În urma prezentărilor membrilor (tema de acasă), fiecare expert a oferit sugestii privitor la temele analizate.

Reieșind din faptul că doar 39,4% din studenți se angajează în primul an după absolvire, s-au propus soluții de ridicare a ratei de angajare pînă la 60% până în anul 2016. În acest sens, Tudor Darie a sugerat anumite soluții și sugestii, printre care:

 1. schimbarea curriculei liceale - mai multe ore opționale și mai puține discipline de bază, să existe curs de orientare vocațională a tinerilor.
 2. stimularea voluntariatului  și acceptarea experienței de voluntariat ca experiență de lucru de către angajator,
 3. scutirea de impozite a angajatorului care oferă tinerilor locuri de muncă,
 4. promovarea gândirii antreprenoriale, etc.

Într-un final, modulul parcurs a oferit răspunsuri la unele întrebări, dar în același timp a lăsat deschisă platforma de discuții și dezbateri, care vor continua într-un format offline.

Următorul Modul va fi parcurs în perioada 18 februarie – 3 martie.