Instituţiile abilitate au semnat ”Declaraţia cu privire la respectarea drepturilor copiilor victime/martori ai infracţiunilor/contravenţiilor”Azi, 9 decembrie 2011, Consiliul Superior al Magistraturii, Procuratura Generală, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Interne au semnat ”Declaraţia cu privire la respectarea drepturilor copiilor victime/martori ai infracţiunilor/contravenţiilor”.

Semnarea Declaraţiei confirmă angajamentul Republicii Moldova în asigurarea drepturilor tuturor copiilor în contact cu sistemul de justiţie, inclusiv a copilului victimă a violenţei.

Prin semnarea acestei Declaraţii, instituţiile semnatare şi-au exprimat opinia comună că audierea copilului trebuie realizată doar de către specialişti instruiţi în lucrul cu copiii, iar audierile trebuie desfăşurate doar în spaţii speciale, prietenoase copilului, adaptate nevoilor de dezvoltare ale acestuia, cu o dotare care să permită înregistrarea audio-video.

De asemenea, în Declaraţie se menţionează că protecţia copilului victimă/martor a infracţiunilor trebuie asigurată prin desfăşurarea audierii legale doar o singură dată, lăsând posibilitatea audierilor repetate doar când acestea sunt justificate. Instituţiile semnatare a Declaraţiei consideră că informarea copilului privind implicarea sa în proceduri legale, într-o manieră prietenoasă şi într-un limbaj potrivit capacităţilor lui de înţelegere este absolut necesară.

Declaraţia face trimitere la dreptul copilului abuzat de a primi ajutor profesionist psihologic, medical sau pedagogic în scopul reducerii efectului negativ al abuzului și a minimalizării consecinţelor negative pe care le poate avea participarea acestuia în proceduri de anchetă și judecătorești.

Acţiunea a fost realizată în parteneriat cu Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC) care militează pentru proceduri de anchetă şi judecătoreşti adaptate nevoilor şi caracteristicilor de vârstă ale copilului victimă/martor a violenţei şi neglijării.

Acest eveniment are loc în cadrul Campaniei ”Copilul-martor cu necesităţi speciale”, realizată cu suportul Nobody’s Children Fondation, Fundației OAK şi graţie ajutorului generos al poporului american oferit prin intermediul Agenţiei SUA pentru Dezvoltare (USAID), în cadrul Programului FHI 360 ”Consolidarea societăţii civile din Moldova” (MCSSP).

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii

Tel.: 75-88-06, Fax: 74-83-78

www.cnpac.org.md, http://amicel.cnpac.org.md/, e-mail: office@cnpac.org.md

Descarcă Comunicat de presă (fişier Word)

Descarcă Declaraţia (fişier PDF)