Pentru membrii Academiei Ideilor II luna noiembrie a fost cea a investițiilor!Pe parcursul la trei sâmbete, membrii AI II s-au familiarizat cu tot ce ține de tema investițiilor, răsfoind meticulos Modulul II din cele 8 planificate: „Investițiile.Portofoliul investițional și investițiile străine directe în Republica Moldova”. Pe parcursul ședințelor, s-au găsit răspunsuri la întrebări de genul:

Cine investeşte sau care este sursa unei investiţii/finanţări?

Care poate fi scopul unei investiţii?

Cum se clasifică investițiile?

Ce este și din ce este alcătuit un portofoliu investițional?

În ce putem investi?

 

Prima ședință a Modulului II a fost realizată sub forma unei vizite de studiu la Compania Sun Communications. Scopul vizitei a constat în obținerea unor informații prețioase, direct de la sursă, despre mediul investițional din Republica Moldova, mai ales din considerentul că această companie există pe piață tocmai din anul 1993.

Directorul general al companiei Sun Communcations, John Maxemchuk, le-a împărtăşit membrilor AI II experiența sa în domeniul investițional, iar sinceritatea şi entuziasmul din timpul discuțiilor, au contribuit la crearea unor foarte bune impresii despre compania gazdă. Mai multe despre motivele de ce compania Sun Communications a decis să investească în Republica Moldova, le puteți afla din acest interviu.

La cea de-a doua şedință, membrii Academiei Ideilor II au reuşit să interacționeze cu Dinu Armaşu, Director Executiv al Asociației Investitorilor Străini din Republica Moldova.

Dnul Armașu a relatat membrilor despre misiunea FIA (Foreign Investors Association) și anume cea de a contribui, împreună cu autorităţile publice, la stabilirea unui mediu investiţional mai favorabil investiţiilor străine directe, prin intermediul unui dialog deschis între diferite părţi interesate.

De asemenea, au fost puse în discuție aspectele legate de Cartea Albă, care cuprinde un set de propuneri reieşite din situaţii concrete ce afectează activitatea de zi cu zi a companiilor; aspecte care pot fi îmbunătăţite prin modificări concrete ale legislației actuale, precum și ale unor proiecte de legi.

O deosebită atenție a fost atrasă Legii cu privire la investițiile în activitatea de întreprinzător, Legii privind societatea pe acțiuni și Codului Muncii, care după dnul Armașu, este “unul sovietic, creat pentru un sistem unde există doar statul și sindicatele”.

În rezultat, ședința a II-a a Modulului II a rămas memorabilă prin fraza dnului Armașu: “Cel mai mare avantaj – este subdezvoltarea noastră la toate nivele”, referindu-se la oportunitățile de investire în Republica Moldova.

La ședința a III-a l-am avut ca invitat pe dnul Ion Tornea, expert IDIS Viitorul, care a avut prilejul să contribuie la exercițiile de team-building și să dezmorțească atmosfera într-o zi de sâmbătă.

Dnul Tornea, a vorbit membrilor despre cîteva bariere în calea investițiilor străine:
1. Asimetria informațională,
2. Riscurile asociate cu finanțarea şi creditarea,
3. Costurile - dobânzile înalte.

De asemenea, a fost atrasă atenția  asupra faptului că nu trebuie inchisă tema investițiilor, sau reinventată bicicleta.  Pe viitor, este necesar doar de preluat experiența  altor țări  în depășirea barierelor.

În afară de faptul că membrii Academiei Ideilor II au beneficiat de experiențele, sugestiile și recomandările experților în decursul la trei ședințe, echipa organizatorilor AI II, a asigurat mediul prielnic pentru generarea ideilor în domeniul investițiilor în Republica Moldova.

Prin urmare, au fost create 3 echipe, în cadrul cărora au fost realizate prezentări și studii, după cum urmează:

  • Echipa Punctul pe i -  a discutat despre gestiunea investițiilor din sectorul medical în scopul eficientizării medicinii rurale,
  • Echipa F5 – a generat ideea despre crearea căminelor studențești private,
  • Echipa Eco - a discutat despre crearea unei companii de salubritate şi a unui program de promovare a responsabilității ecologice,
  • și alte idei :)

Despre toate ideile ingenioase ale membrilor Academiei Ideilor II din cadrul acestui modul, veți afla la primul eveniment public care va fi anunțat în curând.

Dat fiind faptul că la finele oricărui modul tematic, membrii prezintă ideile generate în cadrul echipelor, la ședința a  III-a, Dana Muntean a ținut o sesiune informativă “10 Tips for Public Speaking”, care sperăm că le va prinde bine pe viitor.

Următorul modul, al treilea la număr, va începe din data de 10 decembrie.

Ne așteaptă încă multe lucruri interesante!

http://www.academiaideilor.org/