Campania de prevenire şi combatere a abuzului sexual al copilului „Atingere indecentă”22 Noiembrie 2011, Chişinăucampanie_CNPAC

Campania de prevenire şi combatere a abuzului sexual asupra copilului „Atingere indecentă” este lansată astăzi de Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii (CNPAC),    în parteneriat cu Direcţia Municipală pentru Protecţia Drepturilor Copilului  din   mun. Chişinău.

Scopul Campaniei „Atingere indecentă" este sensibilizarea factorilor de decizie şi a publicului larg privind problema abuzului sexual faţă de copii în R. Moldova, care a devenit un fenomen stringent, în ultimul timp.

”Iniţiativele existente în domeniul prevenirii şi combaterii abuzului sexual asupra copilului sunt insuficiente, fragmentare şi poartă un caracter reactiv, concentrat pe simptome şi consecinţe şi nu  pe cauze. Resursele alocate pentru a aborda această problemă sunt inadecvate”, a declarat Daniela SÂMBOTEANU, președinta Centrului Național de Prevenire a Abuzului față de Copii.

Svetlana CHIFA, şefa Direcţiei municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului din Chişinău, copartener în Campanie a menționat: “Problema abuzului sexual faţă de copii în Moldova, inclusiv, în mun. Chişinău este una deosebit de stringentă. În ultimii ani s-a majorat simţitor numărul cazurilor de abuz sexual  înregistrate de către organele de urmărire penală, dar şi a celor raportate la autorităţile tutelare, inclusiv, in Chişinău”,  menţionează.

Iniţiatorii Campaniei solicită implicarea factorilor de decizie în realizarea următoarelor măsuri:

1) Iniţierea programelor de prevenire primară a tuturor formelor de violenţă, inclusiv a abuzului sexual,

prin intermediul serviciilor de sănătate publică, educaţie, precum şi a serviciilor sociale;

2) Includerea obligatorie în curricula de pregătire a profesioniştilor ce lucrează cu copiii (pedagogi, asistenţi sociali, psihologi, medici, poliţişti, etc.) a cursurilor în domeniul protecţiei copilului;

3) Asigurarea protecţiei şi asistenţei multidisciplinare a copiilor victime ale abuzurilor sexuale prin  servicii de reabilitare garantate de stat;

4) Înăsprirea pedepselor pentru abuzatorii sexuali de copii;

5) Crearea unui sistem de monitorizare a persoanelor care şi-au ispăşit pedeapsa pentru astfel de infracţiuni, cu limitarea pe viaţa a accesului acestora la angajare în instituţii pentru copii.

Aceste măsuri vor asigura punerea în aplicare de către Republica Moldova a angajamentelor privind protecţia copiilor victime ale violenţei sexuale.

Preşedinta CNPAC, Daniela SÂMBOTEANU, atrage atenţia asupra faptului că abuzul sexual este un fenomen ascuns, tăinuit atât de abuzator, cât şi de copilul-victimă: “Studiile realizate în domeniu demonstrează faptul că violenţa sexuală faţă de copii în Moldova este un fenomen ascuns, o mare parte din cazuri nu sunt raportate şi, în rezultat, copiii victime rămân cu sechele grave pe toată viaţa, iar abuzatorii nu sunt pedepsiţi. Copilul-victimă a abuzului sexual, în afară de frică, durere, simte şi ruşine. Din acest motiv, poate să ţină în taină, uneori ani în şir, faptul că este abuzat. Potrivit statisticilor, în 80-85% de cazuri, copiii victime îl cunosc pe abuzator, acesta fiind fie un membru al familiei, fie o persoană din anturajul copilului”.

Date statistice:

  • Potrivit datelor Ministerului Afacerilor Interne, în anul 2010 au fost înregistrate 191 cazuri de abuz sexual al copiilor, iar în primele 10 luni ale anului 2011 au fost înregistrate 132 cazuri de abuz sexual faţă de copii.  
  • Conform datelor CNPAC, în ultimii 5 ani, Centrul de asistenţă psihosocială a copilului şi familiei “Amicul” (serviciu prestat de CNPAC în parteneriat cu DMPDC), a asistat circa 250 de copii victime ale abuzului sexual

Campania “Atingere indecentă” a fost realizată pentru prima dată în anul 2010 în Polonia de Fundaţia “Nobody’s Children”, materialele fiind elaborate gratis de agenţia GREY WORLDWIDE Polonia.

------------------------

Partener media  general al evenimentului: IPNA Compania ”Teleradio Moldova”.

 

 

Centrul Naţional de Prevenire a Abuzului faţă de Copii

Tel.: 75-88-06

Fax: 74-83-78

Web: www.cnpac.org.md

E-mail: office@cnpac.org.md

Mai multe despre abuzul sexual puteţi afla la http://amicel.cnpac.org.md

 

COPIII ATINŞI INDECENT VOR SĂ DEVINĂ INVIZIBILI. LE ESTE FRICĂ ŞI RUŞINE.