„Necesitatea instituirii profesiei de Animator socio-educativ în Republica Moldova”

În data de 16 noiembrie 2011 a avut loc masa rotundă cu tematica „Acţiuni de cercetare a necesităţii instituirii profesiei de Animator socio-educativ în Republica Moldova”. Această iniţiativă este organizată de către Asociaţia „Prietenii Copiilor” ca parte componentă a programului regional PROCOPIL, faza post-PROCOPIL 2010-2012 - proiect implimentat la nivel naţional de către Alianţa ONG-urilor active în domeniul Protecţiei Sociale a Copilului şi Familiei (APSCF) împreuna cu membrii şi partenerii săi.

Evenimentul a avut drept scop cercetarea necesităţii instituirii profesiei de animator socio-educativ în Republica Moldova. Au fost puse în discuţie descrierea funcţiei de animator (concepte fundamentale, obligaţiuni, importanţa constituirii, aria de răspândire (şcoli, centre de zi, spitale)), grupa înrudită din care face parte în nomenclatorul profesiilor actual (cultură, educaţie etc.).

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai MMPSF, DGETS, DMPDC, instituţii superioare de învăţămînt, societatea civilă şi reprezentanţi din România (Fundaţia CONEXIUNI), ţară în care această profesie este recunoscută/ înscrisă în clasificatorul ocupaţiilor din 2004.

Participanţii, în rezultatul dezbaterilor, precedate de  prezentările mai multor specialişti  din domeniul animaţiei socio-educative, au ataşat această specialitate la domeniul pedagogic subliniind tangenţa lor şi evidenţiind figura profesională a Animatorului socio-educativ ca una  nu doar importantă dar şi necesară in cadrul procesului  instructiv-educativ.

Mai mult ca atît, s-a susţinut unanim propunerea de întroducere în cadrul Instituţiilor Superioare de Învăţămînt, a  unui curs de specializare pentru studenţi în domeniul animaţiei socio-educative cu o durată de circa 2 ani la absolvirea căruia se va obţine o diplomă de specialitate şi un curs pentru pedagogi care fac cursurile de formare continuă. Asfel, se va contribui la ridicarea nivelului de calificare a specialiştilor care ar  asigura o mai bună calitate a serviciilor prestate în domeniile practicate.

 

* * *

Asociaţia „Prietenii Copiilor” este o organizaţie nonguvernamentală, constituită la 20 februarie 2002, ce activează în domeniul protecţiei drepturilor copilului, pe teritoriul Republicii Moldova. Misiunea Asociaţiei este valorificarea educaţiei non-formale şi promovarea culturii jocului pentru o dezvoltarea armonioasă a copilului.

* * *

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să contactaţi:

Victoria Morozov

Responsabil Relaţii Publice

Tel.:  +373 22 595931

GSM: +373 69379870

Email: office@prieteniicopiilor.md