Gustar- timpul reslizărilor frumoase la Rezina şi ŞoldăneştiSfîrşitul lui gustar a fost o peroiadă de totalizări pentru mai multe din localităţile treinate în cadrul proiectului “Protejarea şi abilitarea victimelor traficului de fiinţe umane şi ale violenţei în familie în Moldova”, proiect realizat din resursele financiare ale Guvernului Japoniei şi implementat de UNDP, Moldova. Este vorba de 6 localităţi ale raioanelor Rezina şi Şoldăneşti, şi anume Ignăţei, Meşeni, Salcia, Cobîlea, Parcani şi Poiana, în care au fost înmînate certifcate de participare la programe de instruire. Timp de 3 luni locuitoitorii acestor comunităţi au aflat care sunt cele mai eficiente metode de căutare a unui post de muncă în ţară şi peste hotare, au învăţat cum se înfiinţează o afacere viabilă pentru piaţa Republicii Moldova, au luat cunoştinţe despre utilizarea calculatorului şi au aplicat în practică exerciţii de educaţie parentală pozitivă.

Şi cum sfîrşitul încununează opera oricării  activităţi, beneficiarii atelierelor de învăţare şi-au expus părerea pe marginea orelor de training la care au participat, menţionînd impactul pozitiv al seminarelor asupra dezvoltării lor personale şi a comunităţii în întregime.

Unele din comunităţile beneficiare s-au bucurat la eveniment  şi de prezenţa reprezentantului UNDP, Moldova Cristian Ciobanu, care a venit în vizită pentru monitorizarea programului de instruire  desfăşurat, dar şi pentru a saluta implicarea tuturor actorilor din comunităţi în protejarea şi abilitarea victimelor traficului de finţe umnane. D-lui a subliniat importanţa participaării unui număr cît mai mare de cetăţeni la astfel de seminare pentru combaterea a 2 flagele periculoase pentru societate: violenţa domestică şi traficul de fiinţe umane.

Ceremoniile de înmînare a certificatelor au variat de la caz la caz, cert este că toată lumea prezentă a apreciat cu note înalte prestaţia formatorilor  Asociaţiei Femeilor de Afaceri din  mun. Bălţi (AFA), setul de materialele de care au benficiat, precum şi atenţia finanţatorilor pentru aceste localităţi.

Cu un fast deosebit echipa de formatori a fost întîlnită la Poiana, r. Şoldăneţti, sat aşezat pe malul Nistrului, cu privelişti care îţi bucură ochiul. D-na Liliana Ştefîrţă, gazda evenimentului, a organizat un program de apreciere şi relaxare pentru oaspeţi, învitînd pe toţi participanţii pe malul bătrînului Nistru, unde sub acord de romanţe şi cîntece de voie bună, au fost servite plăcinte ca la mama acasă şi sarmala a la Poiana. La momentul festiv a luat parte şi reprezentantul  Guvernului din or. Şoldăneţri, d-na Lora Grosu , care împreună cu Tatiana Puga, preşedintă AFA au oferit beneficiarilor certificate. D-nele din Poiana au menţionat că îşi doresc şi în continuare colaborarea cu Asociaţia Femeilor de Afaceri  din mun. Bălţi, că doresc să se implice cit mai mult în activităţi de dezvoltare a meleagului drag, să atragă cît mai multe fonduri, valorificînd locurile pitoreşti pe care le au de la Dumnezeu.