Campania electorală s-a remarcat prin dinamism, Promo-Lex

alt Campania electorală pentru alegerile locale din acest an s-a remarcat prin dinamism: s-a înregistrat diversificarea metodelor de agitaţie electorală, precum şi micşorarea evidentă a numărului afişelor electorale amplasate în locurile neautorizate – arată cel de-al doilea raport de monitorizare al Asociaţiei „Promo-Lex”. Totodată, observatorii menţionează că sunt înregistrate cazuri de aplicare a violenţei, intimidărilor, metodelor de PR negru, cadouri electorale etc, transmite Info-Prim Neo. 

Referitor la comportamentul administraţiei publice locale preşedintele Asociaţiei, Ion Manole, a declarat că APL-urile au manifestat un comportament preponderent echilibrat şi a tins să creeze condiţii egale pentru toţi concurenţii electorali. Potrivit lui, în majoritatea cazurilor, atitudinea APL faţă de concurenţii electorali a fost echidistantă. În unele raioane, APL au acordat gratis spaţii pentru întâlnirile cu alegătorii. În schimb în raioanele Orhei, Cahul, Criuleni, aceste spaţii au fost acordate contra plată. Mărimea taxei a variat de la 300 la 800 de lei. 

Observatorii Promo-Lex au raportat că multe secţii din zonele rurale nu sunt dotate cu echipament electronic. Situaţii mai grave sunt înregistrate în trei localităţi, unde sediile în care sunt organizate alegerile sunt în stare avariată. În cel puţin 4 raioane observatorii au constat că funcţionarii electorali au fost nevoiţi să achiziţioneze rechizite de birou din banii proprii, din lipsă de fonduri. 

Referitor la rapoarte financiare, observatorii au constata un nivel insuficient de înţelegere a normelor de raportare financiară atât în rândul concurenţilor electorali, cât şi cel al oficialilor electorali. În 3 raioane observatorii au constatat că rapoartele financiare sunt prezentate doar de către candidaţii independenţi. 

Ion Manole a declarat că listele electorale au fost întocmite cu mici încălcări ale termenului stabilit de către Codul Electoral. Cu minime excepţii, alegătorii au avut acces la listele electorale. De asemenea, observatorii au semnalat cazuri în care alegătorilor le-a fost interzis accesul la listele electorale în raionul Căuşeni, Cantemir, Edineţ şi Donduşeni. 

Expertul Pavel Postică a declarat că este îmbucurător faptul că se înregistrează micşorarea evidentă a numărului de afişe electorale amplasate în locuri neautorizate. În această campanie, observatorii au constatat o diversificare a activităţilor electorale în raport cu scrutinele anterioare. Acestea sunt: întrunirile organizate masiv de către partidele parlamentare, activităţi de la uşă la uşă, lansări publice în campanie şi prezentări publice de platforme, distribuirea de materiale electorale în cutiile poştale. Pavel Postică a mai spus că observatorii au semnalat numeroase cazuri de distribuire a cadourilor electorale. PDM a oferit cadouri electorale în 49 de localităţi, PLDM – în 13 localităţi, PL – în 9 localităţi, PCRM – în 6 localităţi. 

„Promo-Lex” recomandă iniţierea unor campanii de sensibilizare a concurenţilor electorali şi a alegătorilor privind necesitatea unui mod de conduită calm şi civilizat reciproc, pentru evitarea cazurilor de violenţă fizică şi psihică. O altă recomandare este instituirea unor standarde minime privind condiţiile tehnice, amenajarea şi asigurarea logistică a locurilor organelor electorale. 

Proiectul „Monitorizarea alegerilor locale generale din 5 iunie 2011”, implementat de „Promo-Lex”, beneficiază de asistenţă tehnică şi financiară din partea National Democratic Institute for International Affairs.

 

sursa: www.info-prim.md