„Vină sau virtute - ce caută femeia în politică?”„Vină sau virtute  - ce caută femeia în politică?”

Joi, 17 martie, 2011 Clubul pentru Femei, format în cadrul Asociaţiei Femeilor de Afaceri, mun. Bălţi a organizat o dezbatere cu participarea femeilor din or. Bălţi, Rîşcani, Făleşti şi Sîngerei. La eveniment s-au discutat argumentele pro şi contra  implicării femeilor în procesul decizional.

Doamnele au menţionat  că în prag de alegeri locale e importantă mobilizarea unui număr cît mai mare de femei, pentru ca fiind instruite şi susţinute să poată face faţă responsabilităţilor sectorului public. În acest sens doamnele au subliniat aportul proietului „Participare, strategie – calea spre democraţie”, implementat de AFA. Ele au menţionat valoarea programelor de instruire şi a dezbaterilor organizate, ca şi oportunităţi de identificare, dezvoltare şi valorificare a propriului potenţial.

În discuţii participantele au enumerat avantajele reprezentării femeilor în structurile decizionale, ca exemplu servind ţările unde ponderea femeilor este de peste 40 % în raport cu bărbaţii. Ca şi model de implicare publică au servit şi localităţşile rurale din ţară la cîrma cărora stau femei cu iniţiativă şi spirit civic pentru  soluţionarea problemelor la nivel de comunitate. Printre argumentele proimplicare ale participantelor s-au enumerat:

- analiza complexă şi strategică a situaţiilor şi problemelor;

- predispunerea spre conciliere;

- capital intelectual dezvoltat, etc;

S-a sugerat ideea că din păcate  ca o femeie să fie promovată în politică ea trebuie să depună mult mai multe eforturi decît un bărbat, acesta fiind un stimul pentru participante de a se implica activ în sectorul decizional din comunitatea lor.