R. Moldova ar putea avea o nouă lege a tineretuluiInvitati_speciali_copyTinerii din R. Moldova au discutat vineri, 18 februarie 2011 în cadrul Conferinţei „Participarea tinerilor în elaborarea şi implementarea politicilor de tineret” despre mecansimele şi formele de participare a tinerilor în procesul de elaborare al politicilor publice, având ca studiu de caz proiectul de lege cu privire la tineret.

În cadrul evenimentului, a fost prezentat noul proiect de lege cu privire la tineret care a fost supus a peste 8 dezabteri publice regionale cu diferite grupuri ale societăţii civile. Participanţii la conferinţă au identificat un şir de recomandări pentru proiectul de lege. Dintre aceste recomandări menţionăm oferirea de suport în deschiderea unei afaceri prin stimularea antreprenoriatului public privat, promovarea educaţiei non-formale şi a principiului de co-management pentru asigurarea participării şi implicării tinerilor la toate nivelele procesului decizional, etc.

La eveniment au fost prezenţi invitaţi oficiali din partea Parlamentului, Guvernului şi societăţii civile, care au reiterat necesitatea perfecţionării carului legislativ de tineret din R. Moldova, accentuînd că actualul proiect de lege cu privire la tineret constituie o baza consistentă pentru o ulterioară lege care urmează să se înacadreze între necesităţile tinerilor şi recomandările Consiliului Europei în domeniul politicilor de tineret. Atât Guvernul cât şi Parlamentul s-au arătat interesaţi în promovarea acestui proiect de lege, cu condiţia perfecţionării şi revizuirii acestuia. Astfel, partenerul de bază în promovarea proiectului de lege este şi rămîne a fi Ministerul Tineretului şi Sportului, iar la nivel de Parlament, Comisia parlamentară de profil, reprezentantul căreia a specificat faptul că această structurp este deschisă pentru desfăşurarea audierilor parlementare asupra proiectului de lege destinat tinerilor.

De asemenea, în cadrul conferinţei a fost prezentată şi analiza cost-beneficiu a proiectului de lege cu privire la tineret. Această analiză denotă că proiectul de lege presupune multe costuri, însă oferă şi multe beneficii, reprezentând un fundament pentru creşterea beneficiilor nete pentru tineret, chiar dacă persistă o capacitate slabă de administrare şi identificare a grupului ţintă prezentînd probleme în realizarea eficientă a programelor prevăzute în lege.

Evenimentul în cauză, organizat de către Consiliul Naţional al Tineretului din Moldova, face parte din şirul de activităţi desfăşurate în cadrul proiectului „Implicarea tinerilor în promovarea, adoptarea şi implementarea Legii cu privire la tineret”, susţinut financiar de către Black Sea Trust for Regional Cooperation şi Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie.

 

Pentru informaţii suplimentare, Vă rugăm să contactaţi:

Eduard Mihalaş,Membru de Birou CNTM

Direcţia elaborarea şi promovarea politicilor de tineret

GSM:(+373) 69 80 76 92

Email: mihalas.eduard@gmail.com