Distribuie prietenilor:


Descriere generală: Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) este o organizaţie nonguvernamentală (ONG), necomercială, apolitică, care acordă asistență jurnaliștilor şi instituțiilor media din Republica Moldova.

Produs solicitat: servicii de redactare în limbile română, rusă și engleză.

Domeniu și terminologie utilizată: mass-media, alegeri, juridic.
Persoanele selectate vor redacta rapoarte de monitorizare, diverse studii/cercetări realizate de CJI. Persoanele interesate sunt încurajate să acceseze portalul www.media-azi.md pentru a lua cunoștință de activitatea CJI și specificul materialelor publicate. 

Perioada:  februarie -  decembrie 2020. Persoanele selectate vor efectua redactări la solicitare, în funcție de activitățile și proiectele desfășurate de CJI.

Cerinţe:

  • Cunoașterea la nivel avansat a limbilor solicitate;
  • Cunoașterea terminologiei în domeniul mass-media, socio-politic;
  • Experiență convingătoare de redactare;
  • Disponibilitatea de a presta serviciile solicitate în perioade restrânse de timp. La concurs pot participa atât persoane fizice, cit si persoane juridice.  

 Oferta va include:

  • CV-ul cu indicarea a două contacte de referință;
  • Certificatul de înregistrare sau licența (în cazul persoanelor juridice);
  • Oferta financiară în MDL impozabili. Se va indica prețul pentru 1 pagină de redactare pentru fiecare limbă. 1 pagină = 2000 semne fără spații. Prețul indicat va include toate impozitele care urmează a fi reținute (impozitul pe venit, plățile pentru asigurarea medicală, fondul de pensii).
Limba de lucru Preț pentru 1 pagină în regim normal Preț pentru 1 pagină în regim de urgență
Română    
Rusă    
Engleză    

Vă rugăm să completați oferta financiară conform acestui tabel.

Criterii de evaluate a ofertelor
Dosarele depuse vor fi evaluate de către comisia de selectare după următoarele criterii:
- Experiența candidaților;
- Oferta financiară.
Evaluarea ofertelor se va derula în 2 etape:
 - proba dosarelor;
 - proba scrisă.
Persoanele preselectate vor fi invitate la proba scrisă, care se va desfășura la CJI.

Ofertele pot fi depuse la adresa info@ijc.md până la data de 19 februarie 2020.
Persoana de contact: Veronica Coroi -  Asistentă de programe, Departamentul Instruire și Comunicare. Tel: (373 22) 213652, 227539.

În procesul de selecție, CJI nu discriminează direct sau indirect candidatul/candidata pe criterii de sex, vârstă, apartenență națională, rasă, etnie, religie, viziuni politice, orientare sexuală, origine/statut social, etc. Se va ține cont doar de competențele profesionale ale candidaților. CJI oferă șanse egale tuturor, dosarele fiind analizate obiectiv și cu asigurarea deplinei confidențialități.logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: