Distribuie prietenilor:


ÎM „Enterprise Business Solutions” SRL anunța concurs de selectare a unei companii care va presta:

 • servicii de consultanță, privind implementarea Sistemului de management a Securității Informaționale ISO/IEC 27001, inclusiv instruirea personalului, elaborarea si actualizarea documentelor de sistem, aferente standardului nominalizat.

Conținutul ofertei:

Dosarul de participare la concurs va conține următoarele:

 1. Denumirea ofertantului, numărul telefonul de contact, adresa electronică şi CV persoanelor care vor fi implicate nemijlocit în auditul programului. Licențe și certificări ale companiei. Apartenența la Asociații profesionale sau internaționale;
 2. Descrierea companiei ofertante, a experienței în domeniu și argumentarea oportunității selectării acesteia;
 3. Oferta financiară, care să indice prețul inclusiv TVA în MDL, spectrul serviciilor de consultanță și perioada exactă pentru implementarea standardelor de management al securității informației;
 4. copia certificatului de înregistrare;
 5. copia extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice;
 6. copia licenței privind activitatea de consultanță (după caz).

Criteriile de selectare:

 1. Consultantul nu se află în lista de întreprinderi excluse/interzise de Banca Mondială (worldbank.org/debarr)
 2. Experiență demonstrată în domeniu – companiile interesate trebuie să aibă experiență privind implementarea Sistemului de Management al Securității Informaționale ISO/IEC 27001 în cadrul companiilor ce își desfășoară activitatea în domeniul Tehnologiilor Informaționale;
 3. Prețul serviciilor pentru instruire și perioada propusă pentru implementarea Sistemului de Management al Securității Informaționale ISO/IEC 27001.
 4. Imaginea și reputația companiei. Apartenența la Asociații profesionale sau internaționale.

Termen limită pentru depunerea ofertelor – 13.12.2019. 

Ofertele vor fi trimise prin e-mail la adresa contact@ebs-integrator.com cu tema mesajului "Oferta servicii de instruire | ISO/IEC 27001|

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 060001755 sau la adresa de e-mail: contact@ebs-integrator.com

Toți ofertanții, care vor depune ofertele, vor fi anunțați despre decizie după finalizarea procesului de selectare a ofertelor.

Alte articole de acest autor:
Author: Sergiu Rusu


logoStarNet

Serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet


Ajută-ne să distribuim acest articol: