Termen extins: Standarde de performanță ale avocatului la etapele inițiale ale urmăririi penale. Oportunitate de instruire pentru avocați și avocați stagiari.

Ajută-ne să distribuim acest articol:

Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova anunță concurs de selectare a avocaților și avocaților stagiari pentru participarea la seminarulStandarde de performanţă ale avocatului la etapele iniţiale ale urmăririi penale, care va fi organizat în perioada 20-21 octombrie 2016, în mun. Chișinău.

Seminarul este desfășurat de către Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova în cooperare cu Biroul Asociat de Avocaţi „Avocaţii Publici” în cadrul proiectului operaţional „Garanții procesuale la etapa prejudiciară a procesului penal”.

Programul de instruire are drept scop asigurarea transferului de cunoştinţe de la avocaţi publici către avocați, inclusiv avocaţii stagiari în ceea ce priveşte aplicarea standardelor de apărare la etapele iniţiale ale urmăririi penale pentru asigurarea reprezentării efective pe durata aflării beneficiarilor în sectoarele de poliţie, în faţa procurorului şi a judecătorului de instrucţie. De asemenea, programul urmăreşte să pună bazele unei metodologii complexe şi coerente de formare iniţială şi continuă a avocaţilor penalişti implicaţi în protecţia juridică a categoriilor social-defavorizate ale populaţiei.

Activitățile de instruire vor fi facilitate de către Mariana Criclivaia și Ludmila Spînu, avocate publice, membre ale BAA „Avocații Publici”.

Costurile de participare (alimentare, materiale seminar și, în caz de necesitate, cazare pentru participanții din raioane) și de organizare a seminarului vor fi asigurate în totalitate de Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova. La final, în baza chestionarelor de evaluare, participanții vor primi certificate de participare la seminar cu durata de 18 ore de instruire, emise de Fundația Soros-Moldova și BAA „Avocații Publici”.

Condiţii de participare și criterii de eligibilitate:

  • Avocat cu experiență de lucru până la 5 ani; sau
  • Avocat stagiar care intenţionează să se specializeze pe cauze penale;
  • Persoane motivate şi disponibile de a participa la seminarul de instruire desfășurat timp de 2 zile complete. Rugăm insistent candidații la concurs să se asigure că dispun de timpul alocat seminarului. Nu se acceptă plecarea la ședințe de judecată sau examene pe durata seminarului.

Dosarul de participare la concurs va conţine următoarele:

  • Copia licenței de avocat/legitimației de avocat stagiar
  • CV-ul
  • O scrisoare de intenţie (max. 500 de cuvinte)

Doar candidații selectați vor fi anunțați despre rezultatele concursului.

Avocații și avocații stagiari interesați să participe la acest seminar sunt invitați să depună dosarele de participare la sediul Fundației Soros-Moldova, str. Bulgară nr. 32, mun. Chişinău, sau să le expedieze la adresa de e-mail: dpodgurschi@soros.md cu mențiunea ”Seminar avocați. Programul de Drept”.

Participanții din raioane sunt rugați să indice în mesaj dacă vor avea nevoie de cazare în Chișinău, pentru 20-21 octombrie 2016 (1 noapte).

NB: Vă rugăm să Vă asiguraţi de recepţionarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundaţia nu poartă răspunderea pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost recepţionate.

Termen-limită: 10 octombrie 2016, ora 13:59.

Persoană de contact: Dumitru Podgurschi, asistent, Programul de Drept, tel. (022) 270031, e-mail: dpodgurschi@soros.md  

Alte articole de acest autor:
Ajută-ne să distribuim acest articol:
 

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.