Anunț de angajare pentru funcția de contabil/contabilă, pe perioadă determinată, în cadrul Centrului de Instruire Continuă în Domeniul ElectoralAnunț de angajare pentru funcția de contabil/contabilă, pe perioadă determinată, în cadrul Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE) angajează contabil sau contabilă, pe perioadă determinată.

Dacă ești o persoană dinamică, energică și entuziastă, te așteptăm să te alături echipei CICDE!

Descrierea instituției:

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral este o instituție publică, creată de CEC în scopul instruirii și calificării funcționarilor electorali, precum și a altor subiecți implicați în procesul electoral din Republica Moldova (mai multă informație www.cicde.md).

Candidatul/-a ideal/-ă trebuie să aibă:

 • Studii superioare, de licență sau echivalente de profil ;
 • Experiență profesională 3 ani în domeniul relevant funcției;
 • Cunoștințe privind legislația Republicii Moldova;
 • Abilități de a utiliza la nivel avansat pachetul Word, Excel, Outlook, Internet, Programul 1C;
 • Responsabilitate, profesionalism, lucru în echipă, orientare către rezultate, perseverență, învățare și dezvoltare continuă, capacitatea de a soluționa probleme și de a lucra cu minimă supraveghere;
 • Competențe lingvistice: cunoașterea limbii române cunoașterea limbilor ruse și engleze reprezintă un avantaj;
 • Experiență în ținerea evidenței contabile a operațiunilor economice prin aplicarea actelor normative în vigoare în scopul asigurării activității autorității publice.

Descrierea funcției:

 • Asigurarea organizării corecte a evidenței contabile în conformitate cu normele legislative;
 • Organizarea inventarierii resurselor bănești, decontărilor și valorilor materiale, determinarea corectă și la timp a rezultatelor inventarierii și reflectarea lor în evidență;
 • Asigurarea controlului asupra utilizării corecte şi cu economie a mijloacelor financiare;
 • Elaborarea proiectului de buget şi întocmirea bugetului anual;
 • Întocmirea şi prezentarea rapoartelor financiare trimestriale şi anual.

 Condițiile de muncă:

 • regim de muncă: 40 ore pe săptămână, 8 ore pe zi;
 • program de muncă: luni-vineri, orele 8.00-17.00, pauză de masă 12.00-13.00;
 • activitate preponderent de birou (str. Vasile Alecsandri, 119);
 • disponibilitate pentru lucrul peste programul normal, în condițiile prevăzute de legislație (în perioadele electorale).

Înscrierea în concurs:

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze pe adresa info@cicde.md  următoarele:

 • Curriculum Vitae (CV) cu specificarea a 2 persoane de referință și a datelor de contact (telefon, email, funcție);
 • Scrisoare de motivare în care să descrieți succint experiența relevantă funcției scoase la concurs;
 • Copii de pe diplomele de studii (licență, masterat, doctorat, după caz).

Termenul limită pentru depunerea electronică a dosarelor

26 noiembrie 2023 ora 23:59

Persoana de contact:

Marcela Roșca, nr. de telefon: 0068818086, e-mail:  marcela.rosca@cicde.md.

Vă așteptăm în echipa noastră!