Asociația Amici dei Bambini, Moldova anunță concurs pentru postul vacant de Coordonator Centre de ResurseAsociația Amici dei Bambini, Moldova anunță concurs pentru postul vacant de Coordonator Centre de Resurse

Asociația Amici dei Bambini, Moldova contractează Coordonator Centre de Resurse

TERMENI DE REFERINȚĂ

Context: Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini este o Organizație Non-Guvernamentală care activează în Republica Moldova de mai bine de 20 ani și promovează dreptul fiecărui copil la familie, educație și timp liber.

Amici dei Bambini, Moldova implementează, în perioada mai – noiembrie 2023, proiectul de răspuns la criza refugiaților din Ucraina ”Sporirea accesului la oportunități sigure, protectoare și calitative de învățare formală și non-formală pentru copiii ucraineni, strămutați temporar pe teritoriul Republicii Moldova și copiii din comunitățile gazdă prin intermediul centrelor de învățare prietenoase copiilor, Ludotecilor și Ludobusului” cu susținerea financiară a Education Cannot Wait prin intermediul UNICEF Moldova și PLAN International, Moldova. 

Drept răspuns la necesitatea de școlarizare a copiilor ucraineni, prezenți temporar pe teritoriul R. Moldova, 5 școli din mun. Chișinău vor fi dotate cu câte un Centru de Resurse (CR) pentru a sprijini participarea copiilor la lecțiile ONLINE, propuse de sistemul educațional ucrainean. Centrele de Resurse vor oferi spațiu și sprijin educației online în prima parte a zilei cu ajutorul a 5 cadre didactice de suport, care vor facilita și supraveghea procesul, asigurând un mediu de învățare sigur. Cadrele didactice de suport vor fi în contact permanent cu școlile din Ucraina, frecventate de elevii beneficiari ai proiectului, pentru a fi la curent cu situația fiecărui elev în parte în ceea ce privește prezența la cursuri, orarul lecțiilor și performanța acestora precum și necesitățile specifice de suport.

În a doua jumătate a zilei, Centrele de Resurse vor propune copiilor activități de educație non-formală, facilitate de 5 animatori socio-educativi. În cadrul activităților de educație non-formală, copiii vor fi implicați în activități de Învățare Socio-Emoțională bazate pe jocuri și 2 Programe de Învățare Accelerată: pregătirea pentru școală pentru copiii mai mici și cursuri de învățare a limbii române pentru copiii cu vârsta între 8-15 ani.

Tipul contractului: Contract de prestare a serviciilor

Obiectul contractului: Coordonarea activității celor 5 Centre de Resurse și a echipei de animatori socio-educativi și cadre didactice de suport (10 persoane).

Locul de muncă: Chișinău, Centrul Metodologic de Animație/oficiul Amici dei Bambini - Moldova

Poziție: Coordonator Centre de Resurse

Perioada de angajare: iunie - noiembrie 2023

Atribuții și responsabilități:

 • Identificarea, în colaborare cu DGETS, a celor 5 școli din mun. Chișinău, cu cel mai mare număr de copii ucraineni înscriși la studii pentru anul de studii 2023-2024;
 • Participarea la procesul de selectare a 5 cadre didactice de suport și 5 animatori socio-educativi care vor activa în cadrul Centrelor de Resurse deschise în cadrul celor 5 școli;
 • Participarea la dotarea Centrelor de Resurse cu materiale didactice, tehnică de calcul (laptop, imprimantă multifuncțională, materiale didactice etc.);
 • Coordonarea/gestionarea, timp de 4 luni, a activității echipelor de profesori de suport și animatori socio-educativi din cadrul Centrelor de Resurse;
 • Coordonarea a 10 evenimente (ieșiri culturale, vizite la teatru, muzeu, cinema etc.) organizate cu grupuri de copii mixte (copii ucraineni și moldoveni) în vederea facilitării coeziunii sociale și integrării copiilor ucraineni în noul context social și școlar;
 • Asistarea Expertului în Învățare Accelerată în procesul de realizare a unui workshop cu durata de 1 zi pentru echipele de cadre didactice de suport și animatori socio-educativi, în vederea transmiterii cunoștințelor de bază și a principiilor de aplicare a învățării accelerate în activitatea didactică formală și non-formală;
 • Participarea la ședințele de coordonare a proiectului în vederea asigurării reușitei activităților și rezultatelor programate în perioada de realizare a proiectului;
 • Raportarea lunară către coordonatorul de proiect a tuturor aspectelor cheie, legate de realizarea obiectivelor și atingerea indicatorilor;
 • Participarea la elaborarea rapoartelor de proiect prin oferirea datelor obținute în cadrul activităților coordonate;
 • Alte roluri şi responsabilități la delegarea Coordonatorului de proiect.

Toată activitatea va fi organizată în conformitate cu Politicile de Salvgardare, de Protecție a Copilului și Prevenire a Abuzului Sexual și a Hărțuirii precum și cu Regulamentul Intern al organizației, aprobate în cadrul A.O. Filiala din Moldova a Asociației Amici dei Bambini.

Formare, abilități și calități personale:

 • Studii superioare în domeniul educației (ex: pedagogie, psihologie, psihopedagogie etc.);
 • Cunoașterea limbilor române și rusă (cunoașterea limbii engleze constituie un avantaj);
 • Minim 3 ani de experiență profesională în managementul proiectelor educaționale;
 • Abilități de operare cu pachetul Microsoft Office (Word, Excel, Power Point etc.);
 • Abilități avansate de comunicare și relaționare interpersonală;
 • Abilități avansate de realizare a sarcinilor stabilite, de organizare eficientă a timpului și de  respectare a termenilor limită;
 • Capacități avansate de organizare şi management al informațiilor, de elaborare, inclusiv redactare a documentelor și a programelor educaționale;
 • Capacitate de a lucra în echipă cât și individual;
 • Capacitatea de a sintetiza informația și a o prezenta publicului, atât în formă scrisă cât și verbală;
 • Capacitatea de a coordona echipe de 10+ persoane.

Dosarul de aplicare la concurs va conține:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoare de motivație;
 • Două persoane de referință – se va indica numele persoanei, organizația/instituția și datele de contact (foști/actuali angajatori, mentori sau profesori care pot oferi recomandări în susținerea candidatului);

Persoanele interesate vor expedia dosarul de aplicare la adresa electronică: moldova.aibi@gmail.com, cu mențiunea “Coordonator Centre de Resurse”, până la 11.06.2023.

Persoană de contact: Tatiana Lungu (cell. 069291115)

Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu.