Centrul de Plasament al Copilului Regina Pacis anunță concurs de angajare a unui asistent socialCentrul de Plasament al Copilului Regina Pacis anunță concurs de angajare a unui asistent social

Centrul de Plasament al Copilului „Regina Pacis” a fost înființat şi creat, ca parte componentă, de Fundația Regina Pacis. Instituția este acreditată de Consiliul Național de Acreditare a Prestatorilor de Servicii Sociale, în baza Legii n.129 din 08.06.2012 și a Hotărârii Guvernului Republicii Moldova n. 95 din 07.02.2014.

Scopul Centrului este asigurarea accesului copiilor aflați în situație de risc la găzduire, îngrijire, educație, asistență socială, medicală și juridică, formarea deprinderilor de viață independentă, pregătirea în vederea reintegrării în familia biologică, extinsă sau integrării socioprofesionale.

Atribuții de serviciu:

 • Asigură aplicarea legislației privind protecţia socială;
 • Participă la ședințele cu echipa multidisciplinară;
 • Oferă servicii sociale şi contribuie la ridicarea bunăstării sociale a beneficiarilor prin stabilirea parteneriatelor eficiente;
 • Participă la elaborarea și implementarea planului individualizat al beneficiarilor;
 • Verifică şi asigură evidenţa beneficiarilor, în limita atribuţiilor funcţionale;
 • Evaluează şi analizează, în caz de necesitate, condiţiile locative şi sociale ale familiilor beneficiarilor şi contribuie la ameliorarea situaţiilor de criză;
 • Perfecţionează actele şi completează dosarul copiilor – beneficiarilor Centrului de Plasament ”Regina Pacis” cu acurateţe, perseverenţă şi corectitudine, ținând cont de confidențialitatea datelor cu caracter personal;
 • Întocmeşte rapoarte cu privire la situaţia beneficiarilor în conformitate cu cerinţele stabilite;
 • Colaborează cu structurile guvernamentale, organele de resort, cât şi cu organizaţiile ne-guvernamentale întru soluţionarea problemelor beneficiarilor;
 • Se deplasează în teren pentru a-şi îndeplini atribuţiile funcţionale, după necesitate;
 • Creează în cadrul Centrului atmosferă familială favorabilă pentru recuperarea şi (re) integrarea copiilor în familie/societate;
 • Se angajează să ia toate măsurile posibile și necesare pentru a realiza drepturile copilului, în special de a proteja în mod activ toți copiii cu care intrăm în contact.

Cerințe:

 • Studii superioare în domeniul asistenței sociale;
 • Experiență în domeniu minim 1 an;
 • Abilități de comunicare (orală și scrisă), limbaj coerent, responsabilitate, punctualitate;
 • Abilități de lucru cu copii;
 • Flexibilitate și creativitate în gândire;
 • Cunoașterea limbilor română/rusă este obligatoriu. Limba engleză sau italiană va constitui un avantaj;
 • Abilități de lucru cu echipamente de birou și aplicații software de birou la nivel de utilizator (MS Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer);
 • Aptitudini de planificare și organizare a activității.

Specificul postului de muncă: programul de lucru part-time;

Locul de muncă: str. Natalia Gheorghiu 23/1, Chișinău

Dosarul candidatului va include:

 • CV în formatul Europass;
 • Scrisoare de motivație şi datele de contact a 2 persoane ce va recomandă la acest post.

Procesul de recrutare:

Depunerea dosarelor se va face prin email la adresa: mgrubleac@reginapacis.org, cu specificarea „Aplicare Asistent social CPC” până la data de 01 aprilie 2023. Telefon de contact: 076737555.

La interviu vor fi invitate doar persoanele selectate în baza dosarelor.