Fundația Regina Pacis angajează manager pentru centrul de plasamentFundația Regina Pacis angajează manager pentru centrul de plasament

Fundația Regina Pacis este o organizație cu caracter umanitar, care activează în Republica Moldova începând cu anul 2001 (www.reginapacis.org).

Misiunea Fundaţiei este de a crea un mediu protejat pentru dezvoltarea copiilor și tinerilor în situație de risc, precum și creșterea calității vieții persoanelor în etate.

Strategia organizațională definește, în prezent, patru direcții de activitate:

 • Asistența copiilor în situație de risc cu vârsta cuprinsă între 12-18 ani și integrarea socială a tinerilor aflați în dificultate
 • Implementarea programelor educaționale pentru copiii în situație de risc;
 • Reintegrarea minorilor deținuți prin asigurarea accesului la instruirea profesională de calitate;
 • Fundraising și ajutor social persoanelor în etate.

Obiectivele postului:

 • conduce, în conformitate cu programul legislativ în vigoare, activitatea financiară şi economică a Centrului, deţine pe deplin responsabilitatea pentru consecinţele deciziilor, integritatea şi utilizarea eficientă a activelor organizaţiei, precum şi rezultatele operaţiunilor sale;
 • organizează activitatea de coordonare şi efectivă a echipei Centrului, direcţionează activităţile cu privire la dezvoltarea şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor;
 • stabileşte măsuri pentru a asigura Centrul cu personal calificat, gestionarea şi dezvoltarea competenţelor şi experienţei lor pentru a crea un anturaj sigur şi propice pentru muncă;
 • asigură statul de drept în organizarea şi punerea în aplicare a legăturilor sale interne şi externe, utilizarea de instrumente legale pentru managementul financiar şi operaţional, întărirea disciplinei contractuale şi financiare, reglementarea relaţiilor sociale şi de muncă, asigură imaginea atractivă pentru organizaţiile donatoare, pentru a menţine şi extinde activităţile sale;
 • demonstrează atitudine binevoitoare, cu sensibilitate, demnitate și respect faţă de beneficiarii centrului;
 • îndeplineşte alte obligaţii aferente în cadrul programului de organizare.

Cerinţe:

 • Studii superioare de specialitate (domeniul social sau legal);
 • Experienţă de lucru în domeniu minim 3 ani;
 • Experienţa de lucru cu structurile de stat, organizaţiile internaţionale şi naţionale;
 • Experienţă în lucrul cu copiii aflaţi în dificultate;
 • Cunoașterea limbilor română/rusă,engleză. Cunoașterea limbii italiene constituie un avantaj;
 • Abilităţi cu echipamente de birou şi aplicaţii software de birou la nivel de utilizator (MS Word, Excel, PowerPoint, Internet Explorer).

Atitudini/comportamente: respect faţă de oameni, spirit de iniţiativă, diplomaţie, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendinţă spre dezvoltare profesională continuă.

Dosarul candidatului va include:

 • Curriculum Vitae (CV) cu specific area a 2 persoane de referenta și a datelor de contact (telefon, email, funcţie);
 • Scrisoare de motivare în care să descrieți succint experiența relevantă.

Locul de muncă: orașul  Chișinău

Procesul de recrutare:

Depunerea dosarelor se va face prin email la adresa chisinau@reginapacis.org, cu specificarea „Aplicare Manager centru de plasament” până la data de 01 aprilie 2023

Telefon de contact: +373 22 23 55 11, + 373 60102693, + 373 79470520. 

Pentru interviu vor fi contactate doar persoanele selectate în baza dosarelor.