CNPAC angajează pedagog la BălțiCNPAC este o organizație nonguvernamentală din Republica Moldova care are misiunea de a contribui la diminuarea incidenței și a consecințelor violenței față de copii prin activități de prevenire, pledoarie, dezvoltare de capacități și servicii specializate.

Ca răspuns la criza refugiaților, CNPAC implementează mai multe inițiative pentru a oferi suport psihosocial copiilor din Ucraina și îngrijitorilor acestora. Astfel, cu susținerea partenerilor de dezvoltare, în cadrul unui gimnaziu din Municipiul Bălți va fi dotat un spațiu prietenos copiilor și adolescenților, care va funcționa 5 zile din săptămână și va fi deschis de la 8:00 la 18:00. În cadrul acestuia va fi oferită consiliere psihologică și vor fi organizate activități extra-curriculare pentru elevii gimnaziului, dar și pentru copiii care au fugit din calea războiului din Ucraina și la moment locuiesc la Bălți. Adițional, pentru copiii refugiați din Ucraina, încăperea dotată va fi și un spațiu pentru învățare online.

Tipul de contract: prestări servicii

Perioada de angajare: Octombrie 2022 – Iunie 2023, cu posibilitate de extindere.

Locul de muncă: Spațiul special amenajat în cadrul unui gimnaziu din mun. Bălți

Program: part/time, în intervalul 8:00-14:00 (30 ore pe săptămână).

Responsabilități:

 1. Va organiza activități educaționale cu copiii și îi va supraveghea în timpul acestora;
 2. Va oferi suport tehnic și educațional copiilor din Ucraina care se vor conecta la lecțiile online, oferite de Ministerul Educației din Ucraina;
 3. Va oferi sprijin emoțional beneficiarilor;
 4. Va asigura organizarea spațiului, pentru o bună desfășurare a activităților, inclusiv în timpul pauzelor de la gimnaziu;
 5. Va informa copiii și părinții despre activitățile disponibile în cadrul Spațiului prietenos copiilor și adolescenților;
 6. Va menține legătura cu administrația gimnaziului și coordonatorul de proiect din cadrul CNPAC;
 7. Va documenta intervențiile realizate și va raporta coordonatorului de proiect din cadrul CNPAC.

Cerințe față de candidat:

 • Studii superioare în pedagogie, psihopedagogie, psihologie;
 • Minim 3 ani de experiență profesională în domeniu;
 • Cunoaștere obligatorie a limbii române, ruse și/sau ucrainene. Activitățile vor fi realizate preponderent în limbile rusă și/sau ucraineană;
 • Abilități de comunicare eficientă, planificare și organizare a timpului de lucru, responsabilitate, punctualitate și flexibilitate;
 • Corectitudine și discreție profesională;
 • Abilități avansate de utilizare a computerului (MS Office, Internet), a echipamentului de birou (copiator) și a platformelor de învățare online.

Dosarul candidatului va include:

 • CV-ul candidatului/ei;
 • Scrisoare de intenție;
 • Declarația pe propria răspundere că nu a fost condamnat/ă în trecut pentru un comportament incompatibil cu prestarea serviciilor pentru copii, precum și că nu a fost supus/ă unor măsuri de investigație pentru acțiuni criminale sau încălcare a conduitei, care să pună în primejdie integritatea fizică sau psihică a copiilor;
 • Indicarea numelor și a informației de contact a trei persoane de referință, inclusiv a minim doi angajatori precedenți. 

Procesul de recrutare:

Dosarele vor fi prezentate în format electronic la adresa de email office@cnpac.md cu mențiunea „Pedagog Bălți”.

Informații adiționale pot fi solicitate până pe 10 octombrie, ora 12:00 la adresa office@cnpac.md.

Evaluarea dosarelor se va realiza în 2 etape:

 • la prima etapă, dosarele vor fi analizate sub aspectul corespunderii candidaților cu cerințele enunțate mai sus;
 • cea de-a doua etapă va consta în intervievarea candidaților pre-selectați. Vor fi contactați doar candidații preselectați pentru interviu.

CNPAC încurajează aplicațiile timpurii și își rezervă dreptul de a desfășura interviuri cu potențialii candidați anterior expirării termenului anunțului de angajare. Rezultatele concursului de angajare vor fi comunicate candidaților preselectați după expirarea termenului de colectare și evaluare a dosarelor.

Termen limită de depunere a dosarelor: 13 octombrie 2022, ora 17.00. 

Notă: CNPAC prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu prevederile Legii 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal. Prin expedierea dosarului, dvs., sunteți de acord că datele dvs. personale vor fi utilizate în procesul de recrutare. Documentele ce conțin date cu caracter personal se vor păstra doar pentru perioada de recrutare.