Concurs de angajare a expertului/expertei Zoolog (Zoology adviser)A.O Societatea Ecologică „BIOTICA”, anunță concurs pentru funcția de Zoolog (Zoology adviser).

Durata angajării:  01.10.2022 – 31.12.2023 (cu posibilitatea de prelungire).

Tipul contractului: contract individual de muncă

Termenul limită de aplicare: 25 septembrie 2022.

Atribuţii de serviciu:

1 Organizarea si desfasurarea proiectelor de cercetare.

2 Colectarea și analizarea datelor zoologice.

3 Scrierea de articole academice și contribuția la reviste științifice.

5 Studierea interacțiunii dintre animale/insecte și ecosistemele lor.

6 Cercetarea influențelor umane asupra vieții animale.

7 Observarea animalelor/insectelor în habitatul lor natural și mediile controlate.

8 Studierea animalelor ca particular și în grupuri.

10 Educarea publicului, care ar putea include copii sau adulți.

11.Alte activități relevante

Responsabilităţile:

Titularul funcţiei este responsabil de:

-           exercitarea sarcinelor și atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu fisa de post, Regulamentul de ordine internă a Asociației şi alte acte normative;

-           organizarea raţională a activităţii sale de serviciu;

-           de respectarea disciplinei de muncă;

-           sporirea competenţei sale profesionale.

Studii: Superioare

Experienţă profesională:  experienţă în domeniile relevante.

Cunoştinţe:

  • Licență în zoologie, biologie sau în domeniul conexe.
  • Experiența pe teren;
  • Înțelegerea vieții animalelor, a proceselor și a trăsăturilor, a principiilor științifice și a preocupărilor legate de mediu.
  • Cunoaşterea limbii română şi rusă. Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va constitui un avantaj;

Abilităţi: de lucru cu informaţia, organizare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Noi oferim:

- Salariul decent

Orarul de lucru este part-time, 30%.

- Pachet social complet

- Colectiv prietenos

Participanții eligibili sunt invitați să depună dosarul de participare ce va conține:

  • CV-ul actualizat;
  • Scrisoarea de intenție

Termenul limită de depunere a candidaturii: 25 septembrie 2022, ora 16:00.

Persoana de contact: Josan Liliana- 069150557

Dosarele vor fi trimise la adresa: biotica.md@gmail.com cu subiectul: „ Zoolog (Zoology adviser)”.

AO SE BIOTICA activează cu suportul Suediei.