Concurs de angajare a expertului/expertei Botanist/ă (Flora adviser)A.O Societatea Ecologică „BIOTICA”, anunță concurs pentru funcția de Botanist/ă  (Flora adviser).

Durata angajării:  01.10.2022 – 31.12.2023 (cu posibilitatea de prelungire).

Tipul contractului: contract individual de muncă part time

Termenul limită de aplicare: 25 septembrie 2022.

Atribuţii de serviciu:

 1. Efectuarea muncii de teren, colectarea și testarea probelor de plante și înregistrarea observațiilor.
 2. Testarea efectelor vremii, poluanților, dăunătorilor și altor probleme asupra diferitelor specii de plante.
 3. Creșterea gradului de conștientizare cu privire la preocupările de mediu și eforturile de conservare și asistarea cu ajutorul dezastrelor după inundații, secete etc.
 4. Lucrul cu alții, inclusiv cu alți botanici, membri ai echipei sau studenți pentru a atinge obiectivele proiectului.
 5. Identificarea, înregistrarea, monitorizarea sau creșterea unor specii de plante selectate în cadrul activității A.O Societatea Ecologcă „BIOTICA”.
 6. Efectuarea studiilor speciilor, inclusiv rare într-un anumit habitat, cum ar fi pajiști, paduri sau mlaștini.
 7. Studierea populațiilor de plante într-un număr de locuri din diferite locații, în mare parte în ariile naturale protejate de stat.
 8. Lucrul în conservare, protejarea vieții vegetale într-o zonă locală, promovarea conștientizării publicului prin activități sau gestionarea colecțiilor de plante la o grădină botanică.
 9. Alte activități relevante

Responsabilităţile:

Titularul funcţiei este responsabil de:

-           exercitarea sarcinelor și atribuţiilor sale de serviciu în strictă conformitate cu fisa de post, Regulamentul de ordine internă a Asociației şi alte acte normative;

-           organizarea raţională a activităţii sale de serviciu;

-           de respectarea disciplinei de muncă;

-           Păstrarea secretului cu privire la datele şi informaţiile la care are acces în exerciţiul  funcţiunii;

-           sporirea competenţei sale profesionale.

Studii: Superioare

Experienţă profesională:  experienţă în domeniile relevante.

Cunoştinţe:

 • Licență în botanică, biologie sau în domeniul conexe.
 • Experiența pe teren;
 • Înțelegerea vieții plantelor, a proceselor și a trăsăturilor, a principiilor științifice și a preocupărilor legate de mediu.
 • Cunoaşterea limbii română şi rusă. Cunoaşterea altor limbi de circulaţie internaţională va constitui un avantaj;

Abilităţi: de lucru cu informaţia, organizare, prezentare, instruire, motivare, mobilizare de sine, soluţionare de probleme, aplanare de conflicte, comunicare eficientă.

Noi oferim:

- Salariul decent

- Orarul de lucru este part-time (30%).

- Pachet social complet

- Colectiv prietenos

Participanții eligibili sunt invitați să depună dosarul de participare ce va conține:

 • CV-ul actualizat;
 • Scrisoarea de intenție

Termenul limită de depunere a candidaturii: 25 septembrie 2022, ora 16:00.

Persoana de contact: Josan Liliana- 069150557

Dosarele vor fi trimise la adresa: biotica.md@gmail.com cu subiectul: ”Botanist/ă  (Flora adviser)”.

AO SE BIOTICA activează cu suportul Suediei.