Contabil Sef 1. Despre Tekwill:

Tekwill a fost conceput ca un parteneriat public-privat național între Guvernul Moldovei, USAID, Microsoft și IBM pentru a răspunde nevoilor industriei TIC pentru a reduce decalajul deficitului de capital uman, precum și pentru a sprijini dezvoltarea ecosistemului în antreprenoriat.

Proiect reprezintă o subvenție USAID pentru dezvoltare, asociată atât cu contribuții în numerar, cât și consultanță, ale partenerilor privați și guvernamentali, care au adus resurse noi semnificative, idei, software, tehnologii și activități de dezvoltare, cum ar fi instruiri, misiuni practice și mentorat. Partenerii privați au inclus companii multinaționale, IBM și Microsoft, dar și membri ai Asociației Naționale a Companiilor din Domeniul TIC (ATIC) care sunt companii locale de tehnologii informaționale și comunicații (TIC), în timp ce printre partenerii guvernamentali Ministerul Economiei și Infrastructurii, Ministerul Educației, și Cercetării, Centrul de Guvernare Electronică și Universitatea Tehnică și-au oferit sprijinul. Universitatea Tehnică a Moldovei găzduiește primul centru la sediul său și a investit împreună resurse pentru investiții inițiale și costuri de întreținere în timpul fazei de pornire.

La 19 septembrie 2017, USAID / Moldova a încheiat un parteneriat cu Guvernul Suediei pentru a-și uni forțele la înființarea și crearea Centrului de Excelență TIC (Tekwill). Acesta a inclus un aranjament care guvernează relația dintre părți cu privire la finanțarea, implementarea și raportarea activității.

Tekwill a fost inaugurat pe 15 martie 2017. Pe parcursul celor 5 ani de implementare, proiectul Tekwill a sprijinit 188 de inițiative educaționale și 301 inițiative de antreprenoriat, transformând Tekwill în una dintre cele mai de succes inițiative în domeniul tehnologiei din Moldova și din regiune. A ajutat peste 350 de echipe să ajungă la afaceri mai bune, să creeze oportunități și să caute investiții. În total, a instruit și a orientat peste 35.000 de oameni.

 1. Responsabilitati:

Contabilul va fi responsabil pentru:

 • Emiterea de conturi spre plata, facturi fiscale periodice și alte formulare, corecte si in termenii stabiliti, conform legislației moldovenești;
 • Evidenta lunara a debitorilor si creditorilor;
 • Calculul salariilor si impozitelor salariale, verificarea lunara a fisei contribuabilului (support catre contabilul sef)
 • Verificarea tabelelor de pontaj, inregistrarea si monitorizarea orelor lucrate (in 1c);
 • Reconcilierea conturilor contabile lunar, trimestrial, annual;
 • Efectuarea la solicitate a plăților (inclusive pe proiecte separate conform informațiilor primite de la managerul financiar;
 • Monitorizarea zilnica a platilor primite spre aprobare;
 • Evidența extraselor bancare conform legislației locale;evidenta platilor de pe cardurile companiei;
 • Înregistrarea în 1C facturile primite și facturile emise / colectarea facturilor lipsă;
 • Calculul și înregistrarea deconturilor de avans / rapoartelor de călătorie conform legislației in vigoare si prevederilor donatorilor;
 • Raportare lunară, trimestrială și anuală către Statistică și organizatii;
 • Calcularea consumului de combustibil în 1C;evidenta foilor de parcurs;
 • Reconcilierea informațiilor furnizorilor / pregătirea lunara a actelor de verificare cu toți furnizorii;
 • Verificarea acuratetii informatiei contabile primite spre prelucrare si inregistrare;
 • Pregătirea documentelor pentru audit și FISC (copii, scanuri);
 • Arhivarea zilnica documentelor ;
 • Colectarea lunara a facturilor, intocmirea lunara registrului de procurari si livrari;
 • Casarea materialor,casarea OMVSD, calcul uzura in 1c
 • Evidenta mijloacelor fixe , activelor nemateriale si OMVSD
 • Alte sarcini contabile conform procedurii companiei, Standardelor Naționale de Contabilitate și Codului Fiscal al Republicii Moldova.
 1. Profilul:
 • Studii superioare în Contabilitate sau Finanţe;
  • Cunoștințe avansate privind legislația fiscală;
  • 3+ ani de experiență în contabilitate;
  • Orientare spre detaliu, organizare, respectarea termenelor limită, atingerea obiectivelor şi obţinerea rezultatelor;
  • Abilități de comunicare și interpersonale excelente;
  • Cunoștințe bune privind gestionarea bazei de date 1C 8;
  • Fluență în limba română, rusa si engleza atât verbal cât şi în scris (rusa optional).
 1. Livrabile: 
 • rapoarte lunare/trimestriale;
 • colectarea facturilor lunar;
 • registrul de procurari si livrari;
 • receoncilierile lunare per debitori si creditori;
 • raportarile lunare pentru platile efectuate (card, banca);
 • registrul mijloacelor fixe si OMVSD.
 1. Raportarea:

Contabilul  Sef Directorului Financiar. Totodată, Contabilul Sef va coopera și comunica activ cu întreaga echipă.

 1. Locul de muncă:
 • Sediul ,,Tekwill” , mun.Chisinau, str.Studentilor 9/11 (9.00-18.00, 5 zile pe saptamana de luni pana vineri).
 1. Procesul de aplicare:

Candidații interesați vor transmite CV-ul pe următoarele adrese: osuruceanu@ict.md și contabil@ict.md: până la 30.06.2022. Subiectul e-mailului va include următoarea informație: Nume / Prenume / Contabil sef

Articol adaugat de: Olga Suruceanu
Alte articole de la acest autor: