Job Vacancy at Embassy of Slovakia in Chisinau

The Embassy of Slovakia in Chisinau is looking for a Local Staff Employee - for a Driver/Courier

Job position: Driver/Courier

Type of position: Full-time; fixed-term employment contract for a period of one year, three months probation period, starting from 1st of July 2022.

Required documents: CV with photo, contact info (e-mail, phone and domicile address), motivation letter and recommendation letters from the previous or present employer.

The CV and the motivational letter are to be submitted in English to the following email address of the Embassy: emb.kisinov@mzv.sk

Application deadline: by Friday 27 May 2022, at 17:00 hrs.

Specific requirements:

Driving license Category B, minimum 7 - 10 years of experience; clear Criminal Record Certificate; Medical Certificate; 

Mandatory:

 • Excellent mastery of Romanian language;
 • Fluency, both oral and written, in Russian language;
 • Communication Knowledge of English language is a bonus;
 • Ability to work independently with full responsibility and reliable;
 • Ability to cope with multiple tasks and willingness to work extra hours and in an environment that requires flexibility;
 • Balanced, well–organized and well-mannered person capable of working in a small international team;
 • Professionalism, responsibility, confidentiality; reliability and loyalty.

Tasks and responsibilities:

 • Safe and secure transport of the Ambassador to meetings inside and outside of Republic of Moldova incl. foreign trips and driving the Embassy´s cars;
 • Collect daily the agenda/schedule with the program of the Ambassador;
 • Keep records of all journeys in the kilometer registration booklet of the relevant car;
 • Ensure that the car is always ready to be driven. Responsible for the technical condition, car papers and tools of the car;
 • Follow the car’s maintenance schedule and inspect the car regularly;
 • Deliver notes to Ministry of Foreign Affairs and other government institutions, general post, distribution of correspondence, etc.;
 • Assist with customs clearance and related issues;
 • Assist with General Maintenance of the Embassy`s building;
 • Perform other duties in the fulfilment of the Embassy’s work as instructed by the Head of Mission.

The Embassy will contact only selected candidates for the final interview. In case of possible inquiries about receiving of the application, you may contact the Embassy on the phone number +373 22 200 252 (attn.: Ms. L. Ivanová).

********************************************

Post Vacant la Ambasada Slovaciei in Chisinau

Ambasada Slovaciei la Chișinău este în căutare de Agajat Local – Sofer/Curier

Poziția: Sofer/Curier

Tipul poziției: Full-time, contract de muncă pentru perioadă determinată de 1 an, 3 luni perioada de probă, începând cu data de 1 iulie 2022.

Documente necesare: CV cu fotografie, date de contact (e-mail, telefon, adresă de domiciliu), scrisoare de intenție și scrisoare de recomandare de la locul de muncă anterior sau actual.

CV-ul și scrisoarea de motivație trebuie să fie transmise în limba engleză la următoarea adresă de e-mail a Ambasadei: emb.kisinov@mzv.sk

Data limită pentru aplicare: 27 mai 2022, ora 17:00

Cerințe specifice:

Permis de conducere categoria B, minim 7- 10 ani experiență; certificat de cazier judiciar curat, certificat medical.

Obligatoriu:

 • Stăpânirea excelentă a limbii române;
 • Cunoștințe atât oral, cât și scris, a limbii ruse;
 • O bună cunoaștere a limbii engleze este un bonus;
 • Abilitatea de a lucra independent cu deplină responsabilitate și încredere;
 • Capacitatea de a face față sarcinilor multiple și disponibilitatea de a lucra ore suplimentare și într-un mediu care necesită flexibilitate;
 • O persoană echilibrată, bine-organizată și manierată, capabilă să lucreze într-o echipă internațională mică;
 • Profesionalism, responsabilitate, confidențialitate, încredere și loialitate.

Sarcini și Responsabilități:

 • Transportul în siguranță al Ambasadorului la întâlniri în interiorul și în afara Republicii Moldova, inclusiv în străinătate și conducerea mașinilor Ambasadei;
 • Colectarea zilnică a agendei Ambasadorului;
 • Păstrarea evidenței tuturor călătoriilor în carnetul de înregistrare a kilometrilor a mașinii respective;
 • A se asigura că mașina este întotdeauna pregătită pentru a fi condusă. Raspunde de starea tehnică, actele auto și instrumentele autoturismului;
 • Urmarirea programului de întreținere al mașinii și verificarea mașinii în mod regulat;
 • Livrarea notelor către Ministerului Afacerilor Externe și alte instituții guvernamentale, distribuirea corespondenței generale, etc.;
 • Ajută la devamare și problemele conexe;
 • Ajută la întreținerea generală a clădirii Ambasadei;
 • Efectuarea altor sarcini în scopul îndeplinirii activității Ambasadei, conform instrucțiunilor Șefului Misiunii.

Ambasada va contacta doar candidații selectați pentru interviul final. În cazul unor posibile întrebări cu privire la recepționarea cererii, puteți contacta Ambasada la numărul de telefon +373 22 200 252 (la atenția: Dna Larisa Ivanová).

 

Articol adaugat de: Slovak Embassy