HelpAge International angajează Ofițer de Protecție

HelpAge International angajează Ofițer de Protecție

Funcția anunțată: Ofițer de Protecție

Locul: or. Chișinău

Solicitant (angajator): HelpAge International (HAI), Moldova

Tipul de contract: Contract pe termen de 3 luni cu posibilitate de prelungire până la un an

Perioada de lucru estimată: începând cu luna mai 2022

Termen limită pentru aplicare: 15 mai  2022

Informații generale

HelpAge International lucrează împreună cu parteneri și cu o rețea globală diversă din care fac parte peste 150 de organizații din 85 de țări, acordând suport pentru milioane de persoane în vârstă să trăiască în siguranță, demn, activ și sănătos. Prin parteneriatele și colaborările noastre, ne propunem să asigurăm includerea persoanelor în vârstă în societate și ne străduim să oferim o lume justă și echitabilă pentru toți, indiferent de vârsta lor. În prezent, HelpAge International lucrează pentru depășirea crizei ucrainene și a lansat un program de suport pentru refugiații care sosesc în Moldova, ce include asistență financiară în numerar, distribuții de produse alimentare și non-alimentare, asistența psihologică primară și de protecție a sănătății mintale și alte tipuri de suport.

La moment suntem în căutarea unui Ofițer de Protecție responsabil de activitățile de salvgardare și protecție, furnizare de informații, asistență psiho-socială și juridică și trimiteri către servicii care colaborează cu guvernul, ONG-urile din zonă și alte entități interesate.

Unele responsabilități includ, dar nu se limitează la:

 • Coordonarea implementării componentelor de protecție în intervențiile umanitare ale HelpAge în Moldova care implică cel puțin trei dintre următoarele domenii: protecție comunitară și suport psiho-social, suport alimentar și nealimentar, asistență în numerar și tichete. Respectarea standardelor de calitate umanitară a muncii acceptate la nivel internațional.
 • Acordarea suportului în colectări de informații/date despre vulnerabilitate, nevoi de protecție și preocupări ale beneficiarilor cu care lucrăm pentru a contribui la componenta de management al informațiilor a echipei
 • Analiza și evaluarea riscurilor de protecție pentru beneficiarii cu care lucrăm și contribuim la stabilirea/menținerea unei căi de trimitere, respectând principiul confidențialității
 • Menținerea comunicării cu autoritățile publice relevante și cu furnizorii de servicii pentru a promova colaborarea eficientă și a încuraja interesul național și asumarea proprietății în protecția refugiaților și a altor persoane de interes
 • Monitorizarea mecanismelor de răspuns la reclamații și feedback în toate locațiile în care lucrăm și lansăm alerte și raportăm incidentele de securitate și protecție în intervenții în conformitate cu politicile și procedurile HelpAge.
 • Efectuarea vizitelor de monitorizare ulterioare în teren în locațiile cu care lucrăm, pentru a ne asigura că nevoile au fost satisfăcute într-un mod adecvat și că beneficiarii au posibilitatea de a oferi feedback cu privire la asistența primită.

Calificări și experiență

 • Licență în Asistență Socială, Științe Sociale, Psihologie, Științe Politice, Drept sau domenii conexe
 • Experiență dovedită în intervenții de protecție și familiaritate cu protecția internațională și standardele legale privind drepturile omului în asistența refugiaților
 • Cel puțin 3 ani de experiență de lucru în ONG-uri internaționale sau naționale.
 • Abilități interpersonale demonstrate și respect pentru persoanele cu nevoi speciale și alte vulnerabilități, cu accent pe persoanele în vârstă.
 • Abilitatea de a lucra într-un context multicultural.
 • Cunoașterea pachetul – Word, Excel, Email
 • Fluență în limba engleză, română, ucraineană și/sau rusă, vorbit și scris

Aplicare la concurs

Persoanele interesate vor depune în limba engleză dosarul de aplicare care va conține obligatoriu:

 • Scrisoare de intenție în care să descrieți, succint,  experiența în domenii relevante sarcinii;
 • CV-ul;

Notă: La această etapă, vă rugăm să nu expediați scrisori de recomandare sau copii ale diplomelor sau certificatelor.

Dosarul de aplicare poate fi depus până la data de 15 mai 2022, la adresa de email: officehelpage@gmail.com cu titlul ”Concurs Ofițer de Protecție”, în format electronic sau pe suport de hârtie prin poștă sau fizic la adresa: Moldova, mun. Chișinău, MD-2005, Str. Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 431, HelpAge International.

HelpAge își rezervă dreptul de a refuza candidații care nu aplică setul complet de documente, care aplică după termenul limită indicat sau care nu se încadrează în calificările solicitate pentru această funcție, fără a fi notificați.

Informații suplimentare la nr. de tel: +373 22 225098, 060450560, persoană de contact Renata Rusu.

În conformitate cu politica de Salvgardare:

HelpAge International se angajează să protejeze comunitățile cu care lucrăm, partenerii noștri, personalul și orice alte persoane cu care intrăm în contact. Prin urmare, veți fi, de asemenea, responsabil(ă) pentru: Prevenirea abuzului din partea oamenilor și proiectelor noastre pentru oricine este vizat de munca noastră.