Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral angajează un expert sau o expertă pentru elaborarea unei metodologii pentru metodiștii/metodistele din grădinițeTitlul postului: Expert/ expertă în educație preșcolară

Termeni de referință: Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral(CICDE)  în cadrul proiectului „Consolidarea democrației în Moldova prin alegeri incluzive și transparente”(EDMITE) implementat de Programul Națiunilor Unite de Dezvoltare în Moldova (PNUD) intenționează să elaboreze o metodologie destinată metodistelor și metodiștilor din grădinițe. Documentul va include atât suport metodologic, cât și activități practice de educație electorală timpurie pentru copii cu vârste cuprinse între 5 și 7 ani.

Pentru atingerea acestui scop, în perioada mai – iunie 2022, experta/expertul va efectua următoarele activități:

1. Va avea o întâlnire de inițiere cu reprezentanți și reprezentante ale Centrului de Instruire Continuă în Domeniul Electoral și ale proiectului EDMITE;

2. Va efectua o evaluare contextuală a necesității de intervenție din partea CICDE în promovarea educației electorale timpurii prin analiza Curriculumul pentru Educație Timpurie, inventarierea materialelor dezvoltate de CICDE și de alte instituții și consultări cu părțile cheie (instituții preșcolare și direcții de învățământ);

3. Pe baza constatărilor evaluării contextuale va elabora o metodologie pentru a fi utilizată de metodistele și metodiștii care activează în grădinițe. Metodologia va include cel puțin 3 proiecte didactice de activități practice detaliate și adaptate la specificul vârstei, care vor fi un suport real și util pentru educatori și educatoare.

4. Va dezvolta conceptul și toate materialele aferente (programul de instruire, agenda, planul sesiunilor, studii de caz, exerciții etc.) pentru sesiunile de formare a metodiștilor și metodistelor.

5. Va desfășura 3 formări în format online pentru 60 de metodiști/metodiste

Calificări și abilități necesare:

I. Studii:

 • Master în Științe ale Educației sau echivalent (educație universitară de 5 ani).

II. Experiență:

 • Cel puțin 5 ani de experiență în elaborarea metodologiilor și materialelor didactice pentru învățământul general;
 • Experiența în pedagogie preșcolară va fi considerată un avantaj;
 • Cel puțin 2 metodologii dezvoltate.

III. Competențe:

 • Experiență dovedită (link-uri/documente etc) în elaborarea de metodologii/programe de instruire pentru preșcolari;
 • Experiență dovedită de lucru în/cu instituții de educație timpurie;
 • Experiență dovedită în furnizarea de training-uri pentru adulții care lucrează cu copiii;
 • Cunoașterea limbilor română și rusă.

IV. Calități personale:

 • Responsabilitate, flexibilitate, punctualitate;
 • Capacitate de colaborare, inițiativă, creativitate, inventivitate.

Înscrierea în concurs:

Persoanele interesate sunt rugate să expedieze la adresa info@cicde.md următoarele:

 • Curriculum Vitae (CV) din care să reiasă experiența relevantă
 • Copii de pe diplomele de studii (licență, masterat, doctorat, după caz)
 • 2 persoane de referință cu indicarea datelor de contact (telefon, email, funcție);
 • Oferta tehnică (descrierea modalității de abordare a sarcinii de lucru cu termeni de realizare indicativi;
 • Oferta financiară (în MDL, specificând suma totală solicitată, inclusiv contribuții).

Termenul limită pentru depunerea electronică a dosarelor: 18 aprilie 2022, ora 17:00.

Selecția se va realiza cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței.

Persoana de contact: 

Marcela Roșca, nr. de telefon: 068818086, e-mail:  marcela.rosca@cicde.md.

Descrierea instituției:

Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral este o instituție publică, creată de Comisia Electorală Centrală în conformitate cu art. 27 din Codul Electoral în scopul instruirii și calificării funcționarilor electorali, precum și a altor subiecți implicați în procesul electoral din Republica Moldova (mai multă informație www.cicde.md).  Educația civică și electorală este o direcție prioritară de activitate a instituției. Din 2020, CICDE implementează programe și activități de educație civică în instituțiile de învățământ preșcolar.