TERMEN EXTINS! AO „Părinți Solidari” contractează expert(ă) jurist

AO „PTermen extins juristărinți Solidari” - organizație apolitică și non-profit ce reprezintă interesele părinților și militează pentru asigurarea accesului echitabil la servicii educaționale de calitate pentru copii, prin dezvoltarea de servicii și elaborarea de politici la nivel local și central în Republica Moldova.

Domeniile prioritare de implicare ale AO „Părinți Solidari”: dreptul la o educație echitabilă și non-dicriminatorie; asigurarea accesului la un sistem de învățămînt integru și fără corupție, creșterea transparenței și eficienței utilizării resurselor bugetare în instituțiile educaționale.

Context general:

AO „Părinți Solidari, în cadrul proiectului ”Educație transparentă și eficientă”, implementat cu suportul financiar al AO “Reprezentanța IM Swedish Development Partner”, anunță concurs de selectare a unui expert jurist pentru prestarea serviciilor de consultanță juridică pentru elaborarea sesizărilor către organele competente și acționare întru soluționarea pozitivă a acestora.

Sarcinile și responsabilitățile expertului

Expertul jurist/ juristă selectat/ă va realiza următoarele sarcini:

-       Va pregăti, în baza informației prezentate de echipa proiectului și în coordonare cu aceasta, 10 sesizări/plângeri/cereri către organele competente (APL, organe de drept, CNA, etc) privind încălcările admise de persoane responsabile în utilizarea banilor publici din domeniul educațional;  

-       Va urmări răspunsurile entităților vizate și va interveni cu acțiunile de rigoare pentru asigurarea soluționării cazurilor sesizate;

-       Va reprezenta, la necesitate, AO „Părinți Solidari” în comunicare cu autoritățile competente, pe marginea încălcărilor sesizate;

-       Va acorda echipei proiectului consultanța juridică necesară privind sesizările depuse.

Candidatul / candidata selectată va realiza sarcinile descrise în perioada lunilor iulie 2021- octombrie 2022, în volum total de 10 zile de expertiză.

Profilul expertului / expertei

Expertul/experta selectată va deține:

1. Studii universitare de licență  în domeniul dreptului, administrației publice, alte domenii conexe;

2. Cel puțin trei ani de experiență în calitate de jurist/avocat;

3. Buna cunoaștere a cadrului normativ conex realizării sarcinilor menționate;

4. Abilități de consultare, analiza şi elaborare a documentelor, comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă, cunoștințe şi abilități de utilizare a calculatorului (Excel, Word,Power Point);

5. Atitudini/comportament: responsabilitate, punctualitate, flexibilitate și diplomație.

6. Disponibilitatea de a reprezenta organizația „Părinți Solidari” în raport cu autoritățile competente, pe marginea încălcărilor sesizate.

NB! Colaborarea anterioară cu AO ”Părinți Solidari” va constitui un avantaj.

Procedura de aplicare:

Dosarul de aplicare va conține:

- CV-ul actualizat;

- Scrisoarea de motivare;

- Link-uri la informații/dosare, care să demonstreze experiența anterioară sau portofoliul cazurilor soluționate;

- Oferta financiară în MDL, NET, per zi de expertiză.

Modalitatea de depunere a dosarului

Dosarul de aplicare va fi expediat până în data de 11 iulie 2021, prin e-mail parintisolidari@gmail.com cu mențiunea „Expert/expertă jurist”. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail sau la numerele de telefon:

 079 660 035 - Revenco Ala, director de proiect;

 069 907 372 - Angela Buliga, asistent proiect.


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă