Devino susținător al portalului
Become a Patron!

Concurs de angajare expert/ă pentru facilitarea și elaborarea Planului strategic al AO „Centrul Media pentru Tineri”Asociația Obștească „Centrul Media pentru Tineri” (CMT) este în căutare de un/o expert(ă) sau grup de experți pentru faciliatea și elaborarea  Planulu Strategic  al  organizatiei. Scopul dezvoltării planului strătegic este de a oferi un cadru de dezvoltare pentru următorii patru ani de activitate a CMT și impactul pe care ne propunem să-l obținem în rândul beneficiarilor și în comunitățile de intervenție.

AO „Centrul Media pentru Tineri” activează de 18 ani și este organizația care oferă copiilor și tinerilor din toată țara oportunități de dezvoltare a gândirii critice, posibilități de exprimare și afirmare  prin utilizarea instrumentelor multimedia precum  și  diverse oportunități de participare la nivel local. Mai multe despre CMT puteți afla pe pagina  www.tineri.md , Facebook -https://www.facebook.com/youth.media.moldova și Instagram.

Termeni de referința:

Perioada de desfășurarea a procesului de elaborare a Planulii Strategic  este  planificat  pentru luna mai-iunie.  Procesul de facilitare va implica participarea întregii echipe a CMT-ului pe parcursul a două zile. Interacțiunea va fi parțială offline, cât și online.

Planul strategic al Centrului Media pentru Tineri  va include:

 • Viziune, Misiune și Valori
 • Analiza SWOT
 • Domeniile de interes strategic
 • Obiective strategice
 • Rezultatele țintite
 • Gestionarea riscurilor
 • Planul de monitorizare și evaluare a strategiei
 • Planul de acțiuni pentru anii 2021-2024
 • Matricea indicatorilor de performanță.

Expertul sau experta va ține cont de integrarea dimenisunii de gen și principiile incluziunii în procesul de facilitare și elaborare a Planului strategic.

Cerințe minime pentru expert/ă:

 • Experiență de cel puțin 5 ani în domeniul dezvoltării strategice a organizațiilor din domeniul societăii civile;
 • Cunoștințe pe domeniul egalității de gen și a incluziunii.

Criteriile de evaluare a ofertelor

Examinarea ofertelor va fi efectuată de către echipa de evaluare a ofertelor în baza următoarelor criterii:

 • Experienţa în domeniu;
 • Preţul serviciilor;
 • Disponibilitatea de a interacționa atât offline cât și online;
 • Imaginea şi reputaţia expertului/expertei.

Ce va cuprinde dosarul:

 • CV-ul expertului/expertei;
 • Lista organizaților cu persoane de referință pentru care expertul sau experta a prestat servicii similare în ultimii 3 ani;
 • Oferta financiara în MDL (costul total al serviciilor);

Planul de lucru cu respectarea termenilor indicați în Termenii de referință  (agenda sumară).

Termenul limită de depunere a ofertelor este 25 aprilie, 2021.

Pentru participare la concurs, ofertantul sau ofertanta trebuie să trimită dosarul la adresa  youth.media.moldova@gmail.com

Pentru orice informații suplimentare ne puteți contacta la  youth.media.moldova@gmail.com

Tel.: 079955433. Persoană de contact: Veronica Boboc.

Adresa oficiu: mun. Chișinău bd Stefan cel Mare nr. 148 ap. 25


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan