Cerere de exprimare a interesului privind elaborarea de metodici particulare și a conducătorilor de stagii practice la domeniul EducațieCerere de exprimare a interesului privind elaborarea de metodici particulare și a conducătorilor de stagii practice la domeniul Educație

                                                                                                                                              

 

                                                      CERERE DE EXPRIMARE A INTERESULUI

 

Republica Moldova

Denumirea subproiectului Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO)

Nr. Acord subfinanțare: MD-MOED-6542-ASF-C-06  din 24.10.2022

Nr. Referinţă:  MD- V. LUPU- 355956-CS-INDV

Titlul sarcinii: Instruirea cadrelor didactice de metodici particulare și a conducătorilor de stagii practice la domeniul Educație, specialitățile Învățământ primar și Educație timpurie

         Proiectul „Învățământul Superior din Moldova” (PÎSM) este un proiect finanțat de Banca Mondială care urmează să fie implementat în perioada mai 2020 - decembrie 2025. În cadrul realizării Proiectului învățământului superior din Moldova, finanțat de către Banca Mondială  IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei  a primit subfinanțare de la  Ministerul Educației și Cercetării pentru implementarea  subproiectului Proiectul Educație de Calitate în Colegiul din Orhei (PECCO) și intenționează să aplice o parte din surse pentru servicii de consultanță.

        Prin intermediul acestui subproiect IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei își propune realizarea mai multor intervenții în vederea modernizării spațiilor educaționale, dezvoltării mecanismelor de îmbunătățire a calității procesului de predare-învățare-evaluare, formării abilităților de viață și a comportamentelor sănătoase în rândul elevilor de la domeniul Științe ale educației (pedagogie) pentru a forma specialiști competenți și competitivi, sporind șansele de angajare în câmpul muncii. În instituția de învățământ profesional tehnic se va amenaja un Centru metodic de formare profesională și ghidare în carieră, un Laborator Multimedia care vor fi dotate cu echipament informațional, se vor desfășura servicii de consultanță și instruire la domeniile: ,,Dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice”, ,,Suport și resurse educaționale”, ,,Curriculum și produse curriculare”, ,,Parteneriate educaționale și sociale”, în vederea asigurării calității procesului educațional în formarea profesională a specialiștilor calificați.

      Serviciile de instruire includ formarea profesională a cadrelor didactice de metodici particulare, conducători de stagii practice  în vederea predării modulului Educație digitală în clasele primare.

  Sesiunea  de instruire se va organiza cu un grup de 15 cadre didactice din IP Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei. Durata instruirii va fi  60 de ore (30 ore (pe Google Meet, online) și 30 ore de lucru individual), pe parcursul a 10 zile (5 zile pe săptămână), câte 3 ore pe zi,  în a doua jumătate a zilei de muncă.

      Termenii de referință (TOR) sunt anexați la prezenta cerere de exprimare a interesului sau pot fi găsiți pe următorul site web: http://colegiu.md/doc/Transparenta/Achizitii%20publice/TOR%20IED.pdf

    

            IP Colegiul ,,Vasile Lupu” din Orhei invită consultanții eligibili  (Consultanți) să își exprime interesul pentru prestarea serviciilor de instruire a cadrelor didactice de metodici particulare și a conducătorilor de stagii practice la domeniul Educație, specialitățile Învățământ primar și Educație timpurie, în vederea dezvoltării abilităților de utilizare a calculatorului, tehnologiilor și roboticii, la predarea modulului Educație digitală.

     Consultanții interesați vor expedia informații care să demonstreze că au calificările necesare și experiența relevantă pentru prestarea serviciilor de instruire  a cadrelor didactice.

Consultantul care urmează să fie selectat trebuie să dețină următoarele calificări:

  • studii superioare în domeniul Științe ale Educației sau domenii conexe;
  • deținător de grad didactic superior/întâi sau titlu științific/titlul științific -didactic;
  • experiență de predare în învățământul primar/instituțiile de educație timpurie, profesional tehnic sau superior la disciplinele de specialitate, domeniul de formare Pedagogie și Științe ale educației, de cel puțin 5 ani;
  • experiență de cel puțin 3 ani în prestarea serviciilor de instruire a cadrelor didactice;
  • abilități avansate în crearea de resurse digitale educaționale pentru elevii claselor primare/ preșcolari;
  • posedarea limbii române (scris și oral);
  • abilități de comunicare într-un mod accesibil și atractiv cu adulții și de lucru în echipă.

        Se atrage atenția consultanților interesați asupra secțiunii III, punctele 3.14, 3.16 și 3.17 din Regulamentul privind achizițiile pentru debitorii IPF iulie 2016, revizuite în noiembrie 2017 și august 2018 (Regulamentul privind achizițiile), care stabilește politica Băncii Mondiale privind conflictul de interese.

          Consultantul va fi selectat în conformitate cu metoda de selecție – “Selecția competitivă deschisă a consultanților individuali”, prevăzută în Regulamentul privind achizițiile.

          Consultanții interesați pot obține informații suplimentare de la Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei, str. Vasile Mahu,162, tel: 023524654; 069934348, e-mail: colpedagogorhei@gmail.com, în timpul orelor de lucru  0800-1700.

Propunerile trebuie să fie expediate  la adresa de mai jos (personal sau prin e-mail) până la data de 30 noiembrie 2023, ora 14 00

Propunerile parvenite după termenul indicat mai sus nu vor fi acceptate.     

Adresa menționată mai sus:

MD-3505, or. Orhei, str. Vasile Mahu,162, Republica Moldova,

tel: 023524654; 069934348

e-mail: colpedagogorhei@gmail.com

 

Semnătura Managerului de proiect     ___________      Valentina Sandul 

 

 

 

 

Articol adaugat de: Orhei Chamber
Alte articole de la acest autor: