Termen Extins: AO RENAȘTEREA anunță Apel Public pentru Achiziționarea Sistemului de Difuzoare destinate localităților Talmaza și CarahasaniAO RENAȘTEREA anunță TERMEN EXTINS privind Apel Public pentru achiziționarea a două sisteme de difuzoare pentru localitățile Talmaza și Carahasani, în cadrul Programul de dotare "LPA Empowerment Program", parte a proiectului “EXPRESS - împreună explorăm responsabilitatea socială”, finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul EU4Accountability, ce are ca scop să intervină prin consolidarea relațiilor fiecărui din actorii locali la dezvoltarea și implementarea durabilă a mecanismelor de responsabilizare și interacționare în vederea consolidării unui parteneriat între OSC și APL, ca actori importanți în identificarea și soluționarea provocărilor cu care se confruntă o comunitate.

Programul de dotare "LPA Empowerment Program" vine să sprijine Autoritățile Publice Locale din comunitățile beneficiare, în procesul de asigurarea a  transparenței procesului decizional, îmbunătățirea comunicării cu cetățenii, și creșterea gradului de responsabilitate socială al acestora.


Sistemul de difuzoare reprezintă un instrument sigur rapid și accesibil pentru cetățeni, de a primi informații din partea instituțiilor primăriei și celorlalți actori sociali din comunitate despre procesele decizionale și de bugetare participativă care se întâmplă despre importante decizii și hotărâri care vizează activitatea și viața comunității despre oportunități de implicare și dialog dintre decidenți și cetățeni.


Agentul economic, selectat va presta serviciile prevăzute la Termenii și Condițiile  de participare pâna la 02 octombrie 2023.


Oferta de participare la concurs va conține următoarele informații:
1. Date despre companie (denumirea, adresa, telefonul și persoana de contact, email);
2. Detalii ale produselor oferite;
3. Oferta financiară va include prețul „cu TVA” și „fără TVA”. Ofertantul va indica, de asemenea, disponibilitatea livrărilor bunurilor cu aplicarea TVA la cota zero, la prezentarea documentelor confirmative de către AO RENAȘTEREA;
4. Termenii de livrare și instalare a sistemelor de difuzoare. 


Oferta trebuie să fie datată, semnată şi ștampilată de compania ofertantă.


Notă: În cadrul realizării proiectului o parte din fonduri sunt scutite de plata TVA, fapt pentru care se va livra o scrisoare confirmativă de la finanțatorii proiectului.

Oferta comercială poate fi expediată la adresa electronică renasterea.ao@gmail.com, cu subiectul “Ofertă comercială” sau depusă la sediul AO RENAȘTEREA, la MD-4238, r-nul Ștefan Vodă, s. Talmaza, str. 27 august, nr. 182. până la 21.09.2023, ora 17:00


Furnizorul selectat va semna un contract de vânzare-cumpărare.


Pentru detalii, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 069183099 sau la adresa electronică renasterea.ao@gmail.com