A.O. Filiala din rep. Moldova Adra Moldova anunță concurs de selectare a unei companii de chirie autoAgenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor (ADRA) este brațul umanitar global al Bisericii Adventiste de Ziua a șaptea – parte a comunității adventiste de 20 de milioane, cu sute de mii de biserici la nivel global și cea mai mare rețea integrată de asistență medicală și educație din lume. ADRA oferă ajutor și asistență pentru dezvoltare persoanelor din peste 118 țări – indiferent de etnie, afiliere politică, sex sau asociație religioasă. Prin parteneriatul cu comunitățile, organizațiile și guvernele locale, ADRA este capabilă să livreze programe relevante din punct de vedere cultural și să construiască capacitatea locală pentru o schimbare durabilă.

 

Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor (ADRA) anunță concurs de selectare a unei companii de chirie auto. 

 

Perioada contractarii: septembrie - decembrie 2023 

Conținutul Ofertei: 

Categorie autoturism

Modelul Autovehicolului

Anul producerii

Combustibil

(Benzină, motorină)  

Asigurarea Casco

Posibilitatea de a călători în afara Md inclusiv Regiunea Transnistreană

Preț per zi (MDL)

Preț lună (MDL)

Posibilitatea chiriei cu șofer

(preț cu șofer per zi și lună)

Clasa premium

               

Clasa medie

               

Clasa compact cheap

               

 

Ofertele pot fi prezentate fie pe adresa electronică a agenției, moldovaadra@gmail.com, fie în plic sigilat la adresa fizică: mun. Chișinău , str. G. Asachi 26/1 până în data de 20 septembrie 2023 

Ofertantul va indica obligatoriu datele sale de contact.

Informații suplimentare pot fi obținute de la:

Dn. Danilescu Ghenadie, Logistics, tel.: /+373/ 799 33 5 66 , Email: ghencic@gmail.com

Pentru oferta comercială vă rugăm să folosiți următoarele rechizite și date ale Agenţiei Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor (ADRA) :

Beneficiar: Agenţia Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere şi Ajutor (ADRA) , 

Cod fiscal:

Cod Fiscal: 1010620008967

.

Directoar executiv, Gîrleanu Andrei.