Anunț specific de achiziții Licențe de aplicații și de sistem MD-STATEUNI-354220-GO-RFQAnunț specific de achiziții

Cerere de cotații - Bunuri

Țara: Republica Moldova

Instituția: Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova

Titlul proiectului: Centrul de Inovații în Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor – IT Hub USM

  • ID Proiect: P167790
  • Obiectul achiziției: Licențe de aplicații și de sistem

Ref. Nr. MD-STATEUNI-354220-GO-RFQ

 

  1. Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova din Republica Moldova a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului „Învățămîntul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare nr.: MD-MOED-6542-ASF-U-10 din 24.10.2022 pentru realizarea subproiectului „Centrul de Inovații în Tehnologii ale Informației și Comunicațiilor – IT Hub USM”.
  2. În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractului atribuit în cadrul achiziției de Licențe de aplicații și de sistem”.
  3. Instituția Publică Universitatea de Stat din Moldova din Republica Moldova invită operatorii economici eligibili să depună oferte sigilate pentru achiziționarea:

Numărul lotului

Denumirea bunurilor

Cantitate (licențe)

Lotul 1

Soft de analiză a datelor numerice și grafice

1

Lotul 2

Soft de modelare a sistemelor, echipamentelor și proceselor

1

Lotul 3

Platformă de calcul automat și modelare matematică

3

Lotul 4

Software de fotogrammetrie pentru cartografierea profesională cu drone

20

Lotul 5

Software pentru prelucrarea imaginilor digitale și generarea datelor spațiale 3D

5

Lotul 6

Suită de aplicații pentru Microsoft Office                  

150

Lotul 7

Soft laborator virtual de programare matematică

110

Lotul 8

Sistem de operare Widows Server

2

Sistem de operare Widows Server

2

 

  1. Achiziția se va desfășura prin procedura de cerere de cotații (RFQ), astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de achiziții”); și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentul privind achiziții prenotat.
  2. Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare și solicita documentele de achiziție de la:

I.P. Universitatea de Stat din Moldova

Adresa: str. Alexei Mateevici 60, Blocul Central USM

Număr Etaj/birou: etajul 1, biroul 109

Oraș: Chișinău

Cod poștal: MD - 2009

Țară: Republica Moldova

Telefon: 022-241-240

Persoana responsabilă: Doina Cercel.

  1. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa de mai jos: bir. 109, Doina Cercel, specialist principal Oficiu Achiziții, str. Alexei Mateevici 60, MD – 2009, mun. Chișinău, Republica Moldova, +373 022 241 240, înainte de 22.09.2023, ora 15:00

Ofertele întîrziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

  1. Ofertele prezentate vor fi valabile pentru o perioadă de 60 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.
  2. Adresa menționată mai sus, în punctul 6, 7 este:

bir. 109, Oficiul Achiziții,

str. Alexei Mateevici 60,

MD – 2009, mun. Chișinău, Republica Moldova

Doina Cercel

+373 022 241 240

achizitii.bm@usm.md

www.usm.md

 

 

Link de acces: https://usm.md/?p=22744

 

 

 

 

 

Articol adaugat de: Achizitii USM