Anunț repetat de selectarea a unei persoane juridice/persoane fizice care va realiza auditul de gen al organizațieAsociația Obștească „Clinica Juridică din Bălți” (CJB) organizație necomercială, care implementează Strategia de Dezvoltare Organizațională 2022 – 2026, din resursele Suediei, anunță concurs de selectare a unei persoane juridice/persoane fizice  pentru realizarea auditului de gen în organizație.

Obiectivul: În acest sens, auditul are drept scop de a contribui la integrarea comprehensiva a egalității de gen în activitatea CJB.

Pentru realizarea sarcinilor vor fi întreprinse următoarele acțiuni:

  • Examinarea Strategiei din perspectiva egalității de gen
  • Analiza planul de acțiuni prin prisma egalității de gen
  • Evaluarea procedurilor interne ale CJB sub aspectul egalității de gen. 

Livrabile:

  • Raport de analiza a planului strategic și a  planului de acțiuni prin prisma egalității de gen;
  • Formularea recomandărilor pentru integrarea dimensiunii de gen în strategia și planul de acțiuni pentru implementarea acestora.

Persoana juridică/fizică contractată va realiza activitățile prevăzute mai sus în timp de aproximativ 15 zile lucrătoare pe parcursul lunii august 2023.

Termenul limită de prezentare a rezultatelor/livrabilelor: 8 septembrie 2023.

Limba în care va fi prezentat documentul: limba engleză.

Cerințe față de candidați/candidate:

  • Experiență relevantă în domeniu.
  • Expertiză în domeniu care poate fi dovedită minim prin două contacte.

Dosarul trebuie să conțină

  • CV-ul cu indicarea lucrărilor elaborate, sau alte surse care demonstrează experiența deținută în domeniu.
  • Oferta financiară în MDL (Net)
  • Indicarea a două referințe și datele de contact ale acestora.

Dosarele de aplicare trebuie prezentate în format electronic și expediate prin e-mail la adresa: tendercju@gmail.com, iar tema mesajului va fi indicată „audit de gen”.

Termenul limită de depunere a ofertelor este 31 august 2023, ora 23:59:59.

Vor fi contactați doar candidații preselectați.

Telefon de contact: 079014477

E-mail: tendercju@gmail.com