A.O. ”Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” anunță concurs de selectare a unei experte/expert sau grup de experte/ți pentru livrarea unui curs de instruireA.O. ”Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” anunță concurs de selectare a unei experte/expert sau grup de experte/ți pentru livrarea unui curs de instruire

Context:

A.O. ”Asociația pentru Drepturile Omului Lex XXI” (în continuare  ADO Lex XXI) implementează proiectul ”Servicii sociale durabile pentru persoanele vulnerabile din satul Șuri, raionul Drochia”, finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova și  AO Institutum Virtutes Civilis.

Scopul proiectului este acordarea de servicii sociale de calitate persoanelor aflate în dificultate, prin prepararea și distribuirea hranei persoanelor defavorizate din comuna Șuri, în condițiile stabilite de legislația în vigoare din Republica Moldova.

În vederea realizării acestui scop, ADO Lex XXI solicită oferte de prețuri pentru livrarea unui curs de instruire pentru angajații Cantinei Sociale în satul Șuri, raionul Drochia.  

Responsabilități:

 • Elaborarea conceptului programului de formare și al agendei de instruire, care să răspundă la nevoile specifice de consolidare a capacităților a grupului țintă.
 • Elaborarea chestionarelor de evaluare inițială și finală a cunoștințelor participanților;
 • Elaborarea unui raport narativ de activitate în baza activităților desfășurate;
 • Cerințe față de tematicile incluse în suportul de curs și agenda instruirii se vor baza pe nevoile specifice de consolidare a capacităților angajaților, dar nu se vor rezuma la subiectele:
 1. Responsabilitățile și obligațiile angajaților Cantinei Sociale
 2. Administrarea bucătăriei și a spațiului de depozitare
 3. Asigurarea controlului calității produselor alimentare (recepția, depozitarea și etichetarea mărfurilor, respectarea normelor de păstrare a produselor)
 4. Cerințe de igienă (curățenia în bucătărie și depozit/ spălarea vaselor)
 5. Conlucrarea echipei de bucătari

Calificări:

 • Minim 2 ani experiență în calitate de formator/trainer în organizarea atelierelor practice și participative;
 • Abilități demonstrate de comunicare eficientă și relaționare, lucru în echipă, cunoștințe și abilități de utilizare a calculatorului (Excel, Word, Power Point);
 • Abilități de comunicare scrisă și verbală în limba română și rusă.

Dosarul de aplicare va include:

 • Descriere succintă a conceptul programului de formare, care descrie subiectele ce urmează a fi acoperite și instrumentele, care vor fi utilizate pentru ca procesul să fie participativ și să răspundă necesităților grupului țintă;
 • CV-ul (trebuie să indice clar experiența formatorilor în domeniul vizat de instruire);
 • Oferta financiară (onorariul net).

Condiții adiționale:

 • Dosarele incomplete nu vor fi evaluate. 
 • Doar persoanele selectate vor fi contactate.
 • Achitarea serviciilor se vor efectua prin transfer la contul  persoanei/companiei selectate.

Pentru a aplica: Trimiteţi pe adresa de e-mail adolex21@gmail.com dosarul de aplicare.

Termenul limită: 10 iunie 2023.

Urmăriți pagina de facebook a asociației https://www.facebook.com/adolexadolex  pentru a fi la curent cu etapele proiectului.