Solicitare de oferte pentru achiziția unui lot de vouchere multifuncționaleSolicitare de oferte pentru achiziția unui lot de vouchere multifuncționale

Asociația Obștească „DEMOS” anunță concurs pentru achiziția unui lot de vouchere multifuncționale pentru produse alimentare și igienice, în cadrul proiectului „Asistență, Integrare, Reziliență” (AIR) finanțat de Mercy Corps.

Partea contractantă: Asociația Obștească „DEMOS”

Adresa: mun. Edineț, str. Alexandru cel Bun, 18 „B”

Dosarul concursului poate fi descărcat AICI.

OBIECTUL ACHIZIȚIEI

Obiectul achiziției îl va constitui un lot de 700 vouchere multifuncționale, cu valoarea nominală de 1600 MDL fiecare, pentru următoarele produse:

1) produse alimentare (cu excepția articolelor de tutungerie și cu conținut de alcool),

2) produse igienice (cu excepția produselor cosmeticii decorative),

care vor fi distribuite cu titlu gratuit refugiaților din Ucraina și populației locale vulnerabile din raioanele Edineț, Briceni, Ocnița, Dondușeni, Rîșcani. 

Pentru participarea la concurs vor fi acceptate doar ofertele cu propuneri de modele de voucher care vor îndeplini toate caracteristicile și proprietățile din tabelul de mai jos.

Tabel: Descrierea produsului

Nr.

Denumirea

Număr unități

Valoarea nominală

Locațiile unde poate fi utilizat

Tipul produselor incluse în voucher

Termenul de valabilitate a voucherului

1.

Voucher multifuncțional pentru produse alimentare (cu excepția articolelor de tutungerie și cu conținut de alcool) și produse igienice (cu excepția produselor cosmeticii decorative și a parfumurilor)

700*

1600 lei

Magazine (denumirea, localitatea, adresa)

Produse alimentare

Produse de igiena

5 luni (din  1 mai 2023 până în 30 septembrie 2023)

 Total: 1 120 000 MDL (un milion una sută două zeci mii lei, 00 bani)

*ofertantul anunțat câștigător va produce și va pune la dispoziția solicitantului cu 50 vounchere mai mult, iar acestea vor fi alimentate și utilizate la necesitate (în caz de furt/pierdere a voucherului, în caz de plecare din țară a refugiatului etc.)

CONSIDERAȚII GENERALE

Pentru participarea la concurs ofertanții vor prezenta oferta care va include informația cu privire la următoarele:

1) destinația voucherului;

2) materia din care este produs voucherul;

3) numărul de unități;

4) valoarea nominală;

5) locațiile/ magazinele unde pot fi utilizate aceste vouchere;

6) termenul de valabilitate.

Important!  Magazinele ofertantului trebuie să fie prezente în cel puțin 3 raioane din următoarele: Edineț, Briceni, Ocnița, Dondușeni, Rîșcani.

Specificații pentru voucher:

Voucherul trebuie să conțină inscripționată următoarea informație:

 1. Valoarea voucherului: 1600 lei (2 x 800 lei)
 2. Număr unic de serie pentru fiecare voucher (de la 001 la 700)
 3. Logourile „DEMOS” și „Mercy Corps” (logourile vor fi oferite la semnarea contractului și vor fi incluse pe voucher dacă spațiul și securitatea permit);
 4. Termeni și condiții de utilizare: Voucherul nu poate fi schimbat pe cash, alcool, produse de tutungerie, produse de cosmetică decoractivă și parfumuri.
 5. Perioada de utilizare: mai-septembrie 2023.

Notă : Inscripționările pe voucher vor fi stabilite de comun acord după semnarea contractului.

Voucherele vor fi emise de către ofertant și vândute către Asociația Obștească „DEMOS”, entitate ce va distribui gratuit voucherele către beneficiari (persoane fizice). 

Termenul contractului: 28 aprilie – 31 octombrie 2023.

Cerințe față de candidații eligibili: persoane juridice înregistrate în Republica Moldova.

 1. Licențiate în vânzarea bunurilor, cu rețea de magazine în regiunea de nord a Republicii Moldova (raioanele Edineț, Briceni, Ocnița, Dondușeni, Rîșcani),
 2. Să aibă capacitatea tehnică de gestionare a voucherelor multifuncționale.

 

Cerințe față de condițiile financiare, de plată: 

Plata va fi efectuată conform Contractului și a Contului de plată eliberat de Furnizor. 

 

Voucherele vor fi alimentate în 2 tranșe:

1) la începutul lunii mai 2023 (cu utilizare timp de 60 zile),

2) la începutul lunii septembrie 2023 (cu utilizare timp de 30 zile).

Voucherele vor fi valabile și funcționale până la 1 octombrie 2023.

 

Important! În perioada 1-31 octombrie furnizorul va prezenta un raport care va conține rezumatul răscumpărării furnizorului și date privind achizițiile făcute în magazine cu utilizarea voucherelor.

 

Cerințe față de oferta comercială. 

Oferta comercială va fi perfectată conform Anexei 1  la această cerere de ofertă și va conține următoarele informații:

 • Informații despre ofertant(denumirea companiei, adresa poștală, numele persoanei responsabile, telefonul de contact și adresa electronică a persoanei responsabile); 
 • Anexe: copii de pe documentele care confirmă identitatea și eligibilitatea furnizorului, inclusiv: copia certificatului de înregistrare a companiei sau a extrasului din registrul de stat al persoanelor juridice, Licență/Autorizație de activitate; certificat privind lipsa datoriilor față de bugetul de stat (valabil până la data limită de depunere a ofertelor).

 Criterii de evaluare a ofertelor:

 • Corespunderea modelului de voucher propus cerințelor și specificațiilor enunțate;
 • Accesibilitatea rețelei de magazine a furnizorului;
 • Reduceri periodice; 
 • Termenul de valabilitate al voucherului;

 

Valabilitatea ofertei comerciale: Oferta comercială va fi valabilă timp de 30 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Termen limită de expediere a ofertelor: 26 aprilie 2023.  

Pachetul de documente va fi expediat la adresa de email agariciiana@gmail.com  

sau depus în plic sigilat la adresa oficiului AO „DEMOS”: str. Alexandru cel Bun, 18 „B”, mun. Edineț.

Asociația Oștească „DEMOS” își rezervă dreptul de a modifica numărul final de vouchere care urmează a fi achiziționate, de a accepta sau de a respinge orice ofertă, de a anula procesul de selectare și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără a-și asuma responsabilitatea față de ofertanți.

Informații suplimentare pot fi obținute până la data de 18.04.2023 la numerele de telefon:

Ofițer de achiziție: Iana Agarici: +373 69633813; +373 246 24018