Licitație publică privind achiziționarea materialului săditor de mentăAsociația Grupul de Acțiune Locală „Vasile Stroescu”, raionul Edineț”, în parteneriat cu Solidarity Fund PL în Moldova și cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, implementează proiectul „Dezvoltarea sectorului de plante aromatice și medicinale 2.0”. Scopul acestui proiect este de a contribui la consolidarea comunităților rurale prin dezvoltarea unei rețele de cultivatori de plante medicinale și aromatice.

În cadrul unui apel deschis, au fost selectați 4 antreprenori locali începători care doresc să înființeze mici plantații de plante medicinale și aromatice (notați mai jos).

Asociația GAL „Vasile Stroescu” are rolul de a facilita și a co-finanța înființarea plantațiilor acestor antreprenori. Astfel, GAL-ul anunță licitație pentru achiziționarea materialului săditor pentru următoarele plante aromatice și medicinale:

N/o

Specia

Suprafața

Volum (buc/kg)

Antreprenor

Localitatea de livrare

1.      

Mentă

0.30 ha

21 000 rizomi/butași

SRL „D&I Company”

s. Gordinești,          r-ul Edineț

2.      

Mentă

0,20 ha

14 000 rizomi/butași

G.Ț. „Ghețu Valentina Vladimir”

Com.Zăbriceni,      r-ul Edineț

Materialul săditor va fi procurat de fiecare antreprenor în parte prin transfer bancar în baza unui contract încheiat între antreprenor și furnizorul/furnizorii selectat/selectați. Materialul săditor va trebui să fie livrat fiecărui antreprenor în parte în localitățile menționate mai sus.

Selectarea furnizorului/furnizorilor se va face în bază de ofertă de preț.

Oferta de preț va conține:

Prețul per specie/volum;

Termenii de livrare;

Certificat de calitate;

Date de contact ale companiei;

Oferta datată, semnată și ștampilată.

Oferta  va fi expediată prin e-mail la adresa galvasilestroescu@gmail.com cu subiectul „Achiziționarea materialului săditor pentru PAM”.

Termenul limită de prezentare a ofertei este 19 martie, ora 17:00.

Persoană de contact: dna Mirabela Ursachi, telefon de contact 067657475.

Asociația Grupul de Acțiune Locală „Vasile Stroescu”, în parteneriat cu Solidarity Fund PL în Moldova și cu Rețeaua Națională LEADER din Republica Moldova, implementează Fondul „Inovatorii – 2.0”, din sursele proiectului „LEADER pentru Moldova Rurală”, finanțat de USAID și Polish Aid. Scopul acestui proiect este de a contribui la consolidarea comunităților rurale prin dezvoltarea unei rețele de cultivatori de plante medicinale și aromatice.