Asociația Obștească Centrul de Politici și Reforme solicită oferte pentru chirie oficiiAsociația Obștească Centrul de Politici și Reforme solicită oferte pentru chirie oficii. 

 • Cerințe pentru oficiu:

Oferta va fi analizată în baza criteriilor de mai jos:

Criterii primare:

 • Suprafața totală între 70-120 m2. Un open space (spațiu comun de muncă) sau sală de ședințe, cu capacitatea de 15 persoane. Cel puțin un birou separat. 
 • Bucătărie;
 • Amplasarea în zona centrală a or. Chișinău
 • Spațiul respectă legislația în vigoare, mai ales în ceea ce privește ocrotirea monumentelor istorice, dar și, în general, a nucleului istoric al capitalei. 
 • Oficiul nu necesită reparație.  
 • Oficiul va fi fi dotat cu sistem centralizat sau autonom de răcire și încălzire termică;
 • Amplasarea în zonă ușor accesibilă pentru transportul public;
 • Prețul pentru o lună de chirie până la 1200 de euro. 

Criterii secundare: 

 • Intrarea separată și/sau curtea proprie va constitui un avantaj. 
 • Accesibilitatea clădrii (rampă accesibilă, coridoare largi, lift, unde este necesar)
 1. Durata: Trei ani. La semnarea contractului, CPR  va solicita locatorului să prezinte o declarație pe propria răspundere de neafiliere politică și neimplicare în activități de corupție, exploatare, discriminare și alte activități ilicite.

Notă! Durata exactă a contractului și termenii acestuia vor fi discutați ulterior cu ofertanții preselectați, în funcție de posibilitățile financiare și procedurile de achiziție ale Asociației.

 1. Cerințe față de oferte: Ofertele pot fi prezentate atât de persoane fizice, cât și juridice, inclusiv agenţii imobiliare. Ofertele vor conține în mod obligatoriu schema de planificare a spațiului propus în chirie, descrierea tehnică a oficiului (a se vedea cerințele tehnice expuse mai sus), precum și oferta financiară.

Oferta tehnică va mai conține:

 • adresa exactă a spațiului propus în chirie;
 • descrierea spațiului oferit (suprafața, nr. de încăperi, disponibilitatea și nr. blocurilor sanitare, alte detalii specificate la pct.1), a stării acestuia și a condițiilor de exploatare;
 • documente care ar confirma suprafața totală și suprafața utilă a birourilor oficiului propus în chirie;
 • fotografii ale oficiului propus în chirie.

Oferta financiară va conține în mod obligatoriu: 

 • Prețul indicat per metru pătrat calculat pentru întreaga suprafață a oficiului oferit în chirie.
 • Estimarea costurilor serviciilor comunale (apa, curent electric, gaz, agent termic, canalizare etc.) și modalitatea de achitare a acestora; serviciile de Internet şi telefonie fixă vor fi achitate separat/direct de către Asociație).

Ofertele prezentate vor mai conține următoarele date: 

 • persoana de contact şi datele de contact ale companiei/persoanei fizice;
 • declarația pe proprie răspundere a companiei/persoanei fizice precum că spațiul oferit în chirie nu este gajat, în litigiu etc.;
 • declarația pe propria răspundere de neafiliere politică și neimplicare în activități de corupție, exploatare, discriminare, și alte activități ilicite.
 • datele bancare (pentru persoane juridice);
 • semnătura persoanei autorizate (pentru persoane juridice);
 • ștampila companiei (pentru persoane juridice);
 • data întocmirii ofertei.

Alte cerințe:

În cazul în care serviciile propuse în ofertă urmează a fi livrate de către doi sau mai mulți prestatori (persoane juridice separate), care aplică în cadrul acestui concurs într-o singură Ofertă, acest fapt trebuie indicat expres în ofertă. În așa caz, oferta trebuie să includă datele de contact și tot pachetul de documente, indicat în termenii de referință, pentru fiecare prestator în parte.

Criterii de evaluare și selectare a ofertei:

 • Oferta tehnică corespunde cerințelor indicate în anunț, conform criteriile primare și secundare.
 • Prețul competitiv, conform ofertei financiare (preț-calitate) (important).

Data limită de prezentare a ofertelor: 7 martie 2023, ora locală 10:00.

Ofertele trebuie expediate la adresa de e-mail: cpr.moldova@gmail.com. Cu subiectul „Ofertă chirie oficiu”. Descrierea tehnică a ofertei și oferta financiară trebuie să fie în documente separate, iar oferta financiară trebuie să fie protejată prin parolă.

Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare: Vlada Ciobanu, 069070070, e-mail: vlada.ciobanu@gmail.com