Concurs de selectare a experților/-telor formatori/-are în domeniul anticorupției pentru facilitarea seminarelor pentru tineri/eCentrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) implementează proiectul “Implicarea tinerilor în promovarea anticorupției în raionul Cantemir”, cu scopul de a contribui la cultivarea intoleranței cetățenilor la fenomenul corupției și conștientizarea cu privire la efectele negative ale corupției. Pentru mai multe informații, accesați: http://bit.ly/3lQx0hU

Una din activitățile importante ale proiectului este elaborarea și desfășurarea unui program de capacitare și instruire de tip mixt (instruiri în format fizic și online) pentru 30 de tineri/e la subiectul promovării importanței prevenirii corupției în domeniul educației și promovarea și cultivarea intoleranței cetățenilor la fenomenul corupției la nivel local.  

SCOPUL CONTRACTĂRII SERVICIILOR

Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC) contractează experți formatori sau experte formatoare care vor realiza 8 instruiri (sesiuni offline în or. Cantemir și sesiuni online) pe durata a 2 luni (săptămânal câte o sesiune) în domeniul prevenirii corupției și prezentării mecanismelor eficiente de combatere a corupției în mediul educațional pentru tinerii/ele din raionul Cantemir.

OBIECTIVUL FORMĂRILOR

Experții formatori/expertele formatoare selectați/selectate vor avea următoarele sarcini:

  • Elaborarea planului sesiunilor și agenda instruirii pentru seminare (fiecare expert formator va fi implicat atât în facilitare în format fizic, cât și online);
  • Elaborarea materialelor necesare pentru fiecare seminar (offline și online). Fiecare expert formator va fi implicat în facilitarea a minim 2 seminare oflline și online. Seminarele offline vor fi organizate în or. Cantemir;
  • Facilitarea a instruirilor este planificată cu participarea a 30 de tineri/e;
  • Coordonarea materialului educativ și informativ cu echipa CDEC a proiectului;

Perioada de realizare a sarcinilor: martie - mai 2023. Experții/ele formatori/-oare vor planifica și coordona activitățile de instruire cu echipa CDEC.

CERINȚE FAȚĂ DE CADIDAȚI/ CANDIDATE

 

Criterii de evaluare

Punctaj

1.       

Experiență în domeniul anticorupției, metodelor de prevenire și combatere a corupției, precum și a fenomenului corupției în general în comunitatea locală, inclusiv creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor despre daunele corupției

60 p.

2.       

Experiență în livrarea de training-uri pentru tineri și facilitare

10 p.

3.       

Experiență în elaborarea programelor de instruire

10 p.

4.       

Oferta financiară per seminar

20 p.

 postare

PROCEDURA DE APLICARE

Persoanele interesate vor expedia dosarul la adresa de e-mail info.aocdec@gmail.com până la data de 06 martie 2023, ora 23:59, cu subiectul „Experți formatori program capacitare”:

  • CV-ul persoanei, care va descrie clar experiența personală în domeniile solicitate;
  • Oferta financiară per seminar semnată. În oferta financiară va fi indicată suma NET per zi de seminar (pentru seminar offline și online) pentru munca depusă la prezentarea materialului de către expert/ă, facilitarea și elaborarea altor materiale considerate necesare, la discreția aplicantului/ei. Serviciile acordate vor fi achitate in lei moldovenești la cursul finanțatorului.

! Deplasarea în raionul Cantemir pentru instruirea offline este responsabilitatea exclusivă a expertului/ei formator/oare și nu este acoperită de cheltuielile proiectului.

! Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către comanditar în conformitate cu legislația în vigoare.

Pentru orice întrebări suplimentare vă rugăm să ne contactați la e-mail info.aocdec@gmail.com.

Selecția se va realiza cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal și transparenței, cu luarea în considerație a specificului și obiectivele proiectului. Doar candidații/tele preselectați vor fi contactați.

Concursul are loc în cadrul proiectului “Implicarea tinerilor în promovarea anticorupției în raionul Cantemir”, implementat de Centrul pentru Dezvoltare Educațională și Comunitară (CDEC), beneficiar al Programului de Granturi Locale al Uniunii Europene și al Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ).

Proiectul „Consolidarea Statului de Drept și a Mecanismelor Anticorupție în Republica Moldova” este cofinanțat de Uniunea Europeană și Ministerul Federal German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ), și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Sud partenerii proiectului sunt „Pro-Europa” împreună cu „REDI”, care implementează proiectul „Sprijinirea implicării societății civile în procesele de construire a infrastructurii anticorupție în Regiunea Sud a Republicii Moldova”.