Solicitare de oferte pentru achiziția produselor igieniceAsociația Obștească  „DEMOS” anunță concurs deschis de achiziție în cadrul proiectului „Aid, Education, Integration” / 4102, cu asistența financiară oferită de „Kindernothilfe” (KNH).

Scopul concursului de achiziții este semnarea unui contract care va avea drept obiect livrarea produselor igienice care urmează să fie distribuite refugiaților din Ukraina.

Cerințe față de candidații eligibili: persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, licențiate în vânzarea bunurilor prevăzute în această cerere de ofertă.

Cerințe față de condițiile financiare, de plată: Bunurile vor fi livrate lunar, timp de 4 luni, în perioada decembrie 2022 – martie 2023, în cantități egale (câte 200 unități de fiecare articol), iar plata pentru bunuri va fi efectuată după recepția bunurilor, timp de 3 zile lucrătoare de la semnarea  Actului de predare-primire.

Cerințe față de oferta comercială. Oferta comercială va fi perfectată conform Formularului (Anexa 1) din Solicitarea de oferta a produselor igienice (descărcați)

Condiții de livrare a bunurilor: str. Alexandru cel Bun, 18 „B”, mun. Edineț, sediul Asociației Obștești „DEMOS”.

Valabilitatea ofertei comerciale: Oferta comercială va fi valabilă timp de 7 zile de la data limită pentru depunerea ofertelor.

Data limită pentru depunerea ofertei este: 25 noiembrie 2022, ora 17:00.

Oferta va fi semnată de persoana abilitată, scanată și expediată la adresa de e-mail liliana.demos@gmail.com, cu mențiunea: 

Oferta comercială-produse igienice.

 

Pentru informații suplimentare:

Persoană de contact: Liliana Samcov

Telefon: 069015176

Email: liliana.demos@gmail.com