Termen extins: Furnizarea serviciilor de chirie a sălilor de conferință pentru toate proiectele în derulareAnunț de licitație-cadru

Titlul contractului: Furnizarea serviciilor de chirie a sălilor de conferință pentru toate proiectele în derulare

Numărul licitației: MDAC000081

Locație: Chișinău, Moldova

People in Need (PIN) este o organizație nonguvernamentală cehă care oferă ajutor și asistență pentru dezvoltare, luptă pentru apărarea drepturilor omului și a libertății democratice. Este una dintre cele mai mari organizații de asistență și dezvoltare din Europa post-comunistă și a administrat proiecte în 37 de țări în ultimii 20 de ani. Mai multe informații despre activitatea PIN puteți accesa la: www.peopleinneed.net. Începând cu 2009, PIN a adăugat programe de dezvoltare la activitatea sa în Republica Moldova, construind o viziune și practici care mențin oamenii și comunitățile în centrul activității noastre. De-a lungul prezenței sale în țară, PIN a contribuit la dezvoltarea următoarelor sectoare: trai și mediu durabil; incluziune și protecție socială; buna guvernare.

PIN este în căutare de furnizori care să ofere servicii de conferință, inclusiv hotel, servicii de catering (pauze de cafea, servicii de banchet pentru prânzuri de afaceri).

Ofertanții selectați vor trebui să încheie un contract-cadru cu preț fix cu mai mulți ofertanți, pentru o perioadă de un an, cu PIN, pentru furnizarea de servicii de conferință, în condițiile stabilite în anexa II din documentele relevante acestei licitații.

Oferta de participare la licitație (oferta depusă de către ofertant) va consta din următoarele documente:

  1. Declarație pe proprie răspundere de eligibilitate (Anexa I), completată, semnată și ștampilată
  2. Informații generale ale ofertantului (broșura companiei, dovada experienței în domeniu, inclusiv contracte etc.)
  3. Toate licențele de afaceri legale
  4. Oferta de preț (Anexa II), completată în mod clar, semnată și ștampilată.

Vă rugăm să consultați acest link pentru a încărca anunțul de participare la licitație și formularele: https://drive.google.com/drive/folders/1I798B9iHjkxDJ74q6UHU-HKO3ixySXug?usp=sharing

Ofertele trebuie trimise prin e-mail la următoarea adresă electronică: tender.moldova@peopleinneed.net, până la data de 19 octombrie 2022, ora 17:00. Ofertele primite după ora și data limită nu vor fi luate în considerare.

În cazul în care ofertantul necesită clarificări cu privire la prezenta solicitare de oferte, aceste întrebări trebuie trimise către PIN prin următoarea adresă de e-mail: tender.moldova@peopleinneed.net până la 19 octombrie 2022, ora 17:00.

2022 new PIN logo for Civic md