Reabilitarea drumului local din satul Izbiște, raionul Criuleni - ExtinsTitlu: Reabilitarea drumului local din satul Izbiște, raionul Criuleni - EXTINS

Numărul de identificare al acestei licitații este: FY22-CM-IZB (02)

Data Lansării: 08 aprilie 2022, orele 17:00 (ora locală din Chișinău)

Data limită EXTINSĂ pentru depunerea ofertei: 16 mai 2022, orele 10:00 (ora locală din Chișinău)

Autoritatea contractantă: Asociația Obștească Reprezentanța din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale "IREX" (AO IREX Moldova)

Programul Comunitatea Mea, un program administrat de Consiliul pentru cercetări și schimburi internaționale (IREX) și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională invită contractori competenți și experimentați să depună oferta pentru reabilitarea drumului local din satul Izbiște, raionul Criuleni. Primăria Izbiște este beneficiarul acestui proiect.

Caietul de sarcini:   Activitatea propusă are ca scop reabilitarea a 330 de metri al drumului local din satul Izbiște, raionul Criuleni.

Activitățile de infrastructură vor include următoarele lucrări și anume:

  1. Aplicarea betonului de ciment – 1,508 metri pătrați;
  2. Instalarea indicatoarelor rutiere – 10 bucăți.

Perioada estimată pentru finalizarea lucrărilor este de maximum trei (3) luni.

TERMENE LIMITĂ (timpul menționat este ora locală din Chișinău): 

ÎNREGISTRAREA OFERTANȚILOR:

Ofertanții interesați urmează să se înregistreze până la orele 17:00, 03 mai 2022 prin completarea Formularului de Înregistrare și trimiterea acestuia DOAR la adresa tender.cm.md@irex.org TERMENUL LIMITĂ PRELUNGIT PENTRU ÎNREGISTRAREA LA LICITAȚIE ESTE DE 17:00, 13 MAI 2022.

VIZITA LA AMPLASAMENTUL LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚIE

IREX va organiza o vizită la amplasamentul lucrărilor de construcție la:

Data: 20 aprilie 2022

Ora: 13:00 (ora locală din Chișinău)

Locația: în fața sediului primăriei satului Izbiște, raionul Criuleni

Punctul de contact IREX este: tender.cm.md@irex.org  

--------------------------------------

Vă rugăm să confirmați participarea la vizită DOAR la adresa de email tender.cm.md@irex.org până la data de 19 aprilie 2022, ora 17:00 (ora locală din Chișinău).

Un reprezentant din partea IREX și APL va fi disponibil pentru a întâlni ofertanții la adresa indicată mai sus. Reprezentantul IREX nu va fi disponibil în nicio altă zi și oră pentru vizite la amplasamentul lucrărilor de construcție. Costurile pentru vizitarea amplasamentul lucrărilor de construcție vor fi în responsabilitatea Ofertantului. Ofertanții pot adresa întrebări, consulta documentația tehnică, inspecta amplasamentului lucrărilor de construcție.

Dacă Ofertanții au întrebări sau clarificări în timpul și după vizita la amplasamentul lucrărilor de construcție, aceștia pot trimite întrebări sau solicitări de clarificare DOAR la adresa de email tender.cm.md@irex.org până la data de 26 aprilie 2022, 17:00, indicând numărul licitației în subiect. IREX va transmite copii ale răspunsului său tuturor Ofertanților înregistrați sub formă de Buletin de Achiziție, care va include o descriere a solicitării, dar fără a divulga sursa acesteia. De asemenea Buletinul de Achiziții va fi disponibil pentru toți potențialii ofertanți pe pagina https://tender.md.irex.org/ro/info, pe aceeași pagină ca și Caietul de Sarcini.

Nicio declarație verbală făcută în timpul vizitei la amplasamentului lucrărilor de construcție nu va modifica termenii și condițiile din Caietul de sarcini, cu excepția cazului în care sunt încorporate în mod specific în Buletinul de achiziții privind vizita la amplasamentului lucrărilor de construcție emis ca amendamente la Caietul de sarcini.

EXTINDEREA N/A

SOLICITĂRI DE CLARFICARE/ÎNTREBĂRI DIN PARTEA OFERTANȚILOR:

Dacă Ofertanții au întrebări sau clarificări, aceștia le pot trimite DOAR la adresa de email tender.cm.md@irex.org până la orele 17:00, 26 aprilie 2022, indicând numărul licitației în subiect. TERMENUL LIMITĂ PRELUNGIT PENTRU SOLICITĂRI DE CLARIFICARE – 17:00, 11 MAI 2022.

DEPUNEREA OFERTELOR:

Ofertele trebuie primite de către IREX DOAR la adresa de email tender.cm.md@irex.org până cel târziu la orele 10:00, 05 mai 2022. Ofertele primite după termenul limită, precum și Ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare. TERMENUL LIMITĂ PRELUNGIT PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR ESTE 10:00, 16 MAI 2022. Vă rugăm să consultați Buletinul de achiziții nr.1 pentru mai multe informații.

Ofertele pot fi doar în format electronic. Ofertele financiare se fac în MDL (lei moldovenești). Informații detaliate privind depunerea ofertelor sunt prezentate în Caietul de Sarcini. Nu este admisă contestarea deciziei de atribuire a contractului.

  1. Documentele / propunerile de ofertă trimise electronic trebuie adresate DOAR la următoarea adresă de e-mail: tender.cm.md@irex.org nu mai târziu de termenul limită menționat mai sus. Dacă fișierele electronice au o mărime mai mare decât 25 MB, Ofertantul poate depune Oferta Tehnică și Financiară salvând fișierele pe una dintre platformele de partajare a fișierelor precum Google Drive, OneDrive, DropBox, send.Tresorit.com etc și trimițând un link DOAR la tender.cm.md@irex.org
  2. IMPORTANT: Pentru ofertele depuse în format electronic, pentru a asigura secretul ofertei financiare, vă rugăm să arhivați oferta financiară într-un fișier ZIP criptat cu parolă.

NU TRIMITEȚI PAROLA împreună cu pachetul de documente, transmis electronic. Salvați parola într-un mod sigur și transmiteți-o într-un fișier zip separat.  Parola va fi solicitată de IREX pentru ofertele tehnice calificate după ce evaluarea tehnică va fi finalizată și s-au efectuat înregistrările finale ale scorului tehnic. În cazul ofertelor financiare care nu au fost protejate prin parolă, IREX le va lua în considerare și va proteja secretul acestora, dar cel puțin 1 (una) persoană din IREX va putea accesa fișierul și acest lucru va fi considerat acceptabil de către ofertant.

PERIOADA DE VALABILITATE A OFERTELOR:

Ofertele trebuie să fie valabile timp de 90 (nouăzeci) de zile de la data limită de depunere a ofertelor specificată în Caietul de Sarcini. Perioada de valabilitate a Ofertelor va fi până la data de 03 august 2022, inclusiv. Perioada EXTINSĂ de valabilitate a Ofertelor va fi până la data de 14 AuGUST 2022, inclusiv. Detalii sunt oferite în Caietul de Sarcini.

GARANȚIA BANCARĂ PENTRU OFERTĂ:

Ofertantul trebuie să furnizeze, ca parte a ofertei sale, o garanție bancară pentru ofertă în valoare de 20,477 MDL și va fi valabilă pentru cel puțin douăzeci și opt (28) de zile după expirarea perioadei de valabilitate a ofertei Ofertantului menționată în Caietul de Sarcini. Garanția bancară va fi valabilă până cel puțin la data de 31 august 2022, inclusiv. Garanția bancară pentru ofertă va fi valabilă până cel puțin la data de 11 SEPTEMBRIE 2022, inclusiv – TERMEN EXTINS. Detaliile sunt oferite în Caietul de Sarcini.

ATENȚIE: Beneficiar al garanției bancare este Asociaţia Obştească Reprezentanţa din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări şi Schimburi Internaționale "IREX".

Metoda de evaluare pentru atribuirea contractului: IREX va lua în considerare combinația de scor tehnic și financiar în proporție de 50-50. Criteriile de evaluare și formulele detaliate sunt prezentate în Caietul de Sarcini.

Pentru mai multe informații cu privire la această licitație, vă rugăm să accesați: https://tender.md.irex.org/ro/info

Prin participarea la această licitație, Ofertantul este de acord și acceptă toate condițiile și regulile, enumerate în Documentele de licitație. Ofertanții suportă toate costurile asociate pregătirii și depunerii ofertelor și negocierii contractului. Programul Comunitatea Mea nu va fi în niciun caz responsabil pentru aceste costuri, indiferent de desfășurarea sau rezultatul licitației. Participarea ofertanților la această licitație nu va genera nicio obligație pentru IREX față de niciun ofertant. Comunitatea Mea își rezervă dreptul de a accepta sau de a respinge orice ofertă care nu respectă cerințele documentelor de licitație sau de a anula întregul proces de licitație și de a respinge toate ofertele în orice moment înainte de atribuirea contractului, fără să poarte răspundere față de vreun ofertant. Toate datele cu caracter personal sunt destinate utilizării interne a IREX, iar confidențialitatea este garantată.