Achiziționarea unui tractor și a accesoriilor pentru tractor în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară pentru modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor în comunitățile Budești, Tohatin, Cruzești și Colonița - Extins

Subiect: Achiziționarea unui tractor și a accesoriilor pentru tractor în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară pentru modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor în comunitățile Budești, Tohatin, Cruzești și Colonița - EXTINS

 Numărul cererii de Oferte: FY22-CM-EQP-TRCT (01)

Data lansării: 20 decembrie 2021, 17:00 (ora locală din Chișinău)

Data limită EXTINSĂ pentru adresarea/primirea întrebărilor: 20 ianuarie 2022, 10:00 (ora locală din Chișinău)

Data limită EXTINSĂ pentru depunerea cererii de oferte: 27 ianuarie 2022, 10:00 (ora locală din Chișinău)

Scurtă descriere a Programului Comunitatea Mea (CM)

Programul Comunitatea Mea își propune să consolideze Administrația Publică Locală, pentru a deveni mai eficientă, mai transparentă și mai responsabilă față de cetățeni, și pentru a consolida capacitatea administrațiilor locale să răspundă nevoilor cetățenilor. Detaliile sunt disponibile la adresa: https://www.irex.org/project/comunitatea-mea-my-community

Scopul: Programul Comunitatea Mea (CM), administrat de Consiliul pentru Cercetări şi Schimburi Internaționale (IREX) și finanțat de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), invită doritorii să depună ofertele pentru achiziționarea  echipamentului și a accesoriilor specializate tractor în cadrul Proiectului de Cooperare Intercomunitară pentru modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor în comunitățile Budești, Tohatin, Cruzești și Colonița,  după cum urmează:

Tipul echipamentului și accesoriilor

Numărul de unități

Achiziționarea unui tractor

1

Achiziționarea unui încărcător frontal  - (accesoriu pentru tractor)

1

Achiziționarea unei remorci pentru tractor (cu oblon suplimentar din fier)

1

Achiziționarea unei perii rotative comunale  cu colector (accesoriu pentru tractor)

1

Achiziționarea unei lame comunale (accesoriu pentru tractor)

1

Achiziționarea unui tocător (accesoriu pentru tractor)

1

Achiziționare unei cupe greifer (accesoriu pentru tractor)

1

 

Termenele limită:

 • Dacă Aplicanții au întrebări sau clarificări, pot trimite întrebări sau clarificări la tender.cm.md@irex.org până la orele 10:00, 06 ianuarie 2022 (ora locală din Chișinău). TERMENUL LIMITĂ PRELUNGIT PENTRU SOLICITĂRI DE CLARIFICARE – 10:00, 20 IANUARIE 2022.
 • IREX va publica răspunsurile sale pe pagina sa web, sub forma unui Buletin de achiziții incluzând o descriere a întrebărilor, dar fără a preciza sursa acestora, la data de 10 ianuarie 2022. TERMENUL LIMITĂ PRELUNGIT– 17:00, 21 IANUARIE 2022.
 • Data limită pentru depunerea Cererii de Ofertă: 14 ianuarie 2022, 10:00 (ora locală din Chișinău). Ofertele recepționate după 14 ianuarie 2022, 10:00 (ora locală din Chișinău), vor fi considerate ca depuse cu întârziere și nu vor fi evaluate. TERMENUL LIMITĂ PRELUNGIT PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR ESTE 10:00, 27 IANUARIE 2022. Vă rugăm să consultați Buletinul de achiziții nr.2 pentru mai multe informații.

Termenul estimativ de livrare a echipamentelor: Aprilie 2022 – Iulie 2022

Instrucțiuni:

 1. Pentru mai multe informații referitoare la Cererea de Ofertă FY22-CM-EQP-TRCT (01), vă rugăm să consultați:
 • Instrucțiunea pentru Aplicanți din Cererea de Ofertă FY22-CM-EQP-TRCT (01);
 • Specificațiile Tehnice (TS) (Anexa I).
 1. Ofertele trebuie să conțină următoarele formulare:
 • Formularul de depunere a ofertei (Anexa II),
 • Formularul de Oferta Financiară (Anexa III),
 • Formularul de Ofertă Tehnică (Anexa IV),
 • Formularul privind Experiența și prestația anterioară (Anexa V) și,
 • toate celelalte documente necesare, astfel cum este menționat în clauza 9, Conținutul ofetei din secțiunea Instrucțiuni pentru Aplicanți din RfP .
 1. Cerințe pentru depunerea ofertei:
 • Vă rugăm să scanați, să semnați și să trimiteți oferta Dvs. prin e-mail la adresa: tender.cm.md@irex.org
 • Linia de subiect al e-mailului trebuie să conțină: „RfP FY22-CM-EQP-TRCT (01), Denumirea companiei Dvs.”
 • Ofertele recepționate după 10:00, 14 ianuarie 2022, ora locală din Chișinău, vor fi considerate ca depuse cu întârziere și nu vor fi evaluate. TERMENUL LIMITĂ PRELUNGIT PENTRU DEPUNEREA OFERTELOR ESTE 10:00, 27 IANUARIE 2022. Vă rugăm să consultați Buletinul de achiziții nr.2 pentru mai multe informații.
 1. Doar companiile înregistrate oficial în Republica Moldova sunt eligibile să depună oferte.
 2. Ofertele trebuie să fie scrise în una dintre următoarele limbi: engleză, română sau rusă.
 3. Toate prețurile indicate în oferta financiară trebuie să fie corecte, rezonabile, calculate în Dolari S.U.A. (USD) și trebuie să fie indicate la cota zero TVA (TVA 0%).
 4. Odată ce oferta a fost depusă, prețurile sunt fixe și în nici un caz NU vor fi supuse unor majorări. Ofertele depuse care sunt subiectul ajustării prețurilor vor fi respinse.
 5. Prețul ofertei trebuie să corespundă în totalitate (în proporție de 100%) specificațiilor prevăzute în Anexa I (Specificații Tehnice) și trebuie să includă: garanția, schimbarea elementelor deteriorate, etc., (cu excepția TVA) precum și costurile de transportare și de asigurare a accesoriilor/echipamentului, suportate până la livrarea accesoriilor, echipamentului și a Serviciilor Conexe la destinația finală (către locația de implementare a proiectului) în țara IREX (Republica Moldova), Manuale de utilizare, instruirea utilizatorilor la locația de implementare a proiectului. Ofertele parțiale și sau incomplete vor fi respinse ca fiind necorespunzătoare.

RfP-ul este emis în limbile engleză și română. În caz de neconcordanță între conținutul RfP și traducerea în limba română, sensul în limba engleză va prevala.

IREX Moldova nu întreprinde nici un fel de acțiuni ce ar discrimina vreun aplicant sau potențial aplicant, de exemplu, dar fără a se limita la, prin reținerea, impactul negativ sau prin negarea accesului echitabil la beneficii sau servicii, pe baza unui criteriu de discriminare. Criterii de discriminare includ: rasa, culoarea, religia, sexul, naționalitatea, dizabilitatea, vârsta, orientarea sexuală, informațiile genetice, starea civilă, starea parentală, apartenența politică sau statutul de veteran.

Mai multe informații cu privire la această achiziție pot fi găsite în partea de jos a paginii, în secțiunea Documente disponibilă pentru descărcare, accesând:   https://tender.md.irex.org/ro/static/info/id/71

Articol adaugat de: Procurement