Servicii de Consultanță pentru Proiectarea, estimarea costurilor și supravegherea de autor pentru lucrări de reparație capitală a Unităților de Terapie Intensivă (UTI)

SOLICITARE EXPRESII DE INTERES

MD-MHLSP-229969-CS-CQS

Republica Moldova

Proiectul ”Răspuns de Urgență la COVID-19 în Moldova”

Proiectul ID No. 173776

Servicii de Consultanță pentru

Proiectarea, estimarea costurilor și supravegherea de autor pentru lucrări de reparație capitală a Unităților  de Terapie Intensivă (UTI)

 

Guvernul Republicii Moldova  implementează Proiectul „Răspuns de Urgență la COVID-19” finanţat din creditul Băncii Mondiale. Ministerul Sănătăţii numit în continuare Client, este autoritatea abilitată pentru implementarea Proiectului care va fi realizat în instituțiile medico-sanitare publice spitalicești raionale, municipale și republicane.

           Obiectivele Proiectului vizează prevenirea, detectarea și răspunsul la amenințarea reprezentată de pandemia de COVID-19 în Republica Moldova.

           Unul din scopurile Proiectului este îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale  prestate în unitățile de terapie intensivă (UTI) din spitale prin lucrările de renovare a lor și asigurarea cu echipamente necesare.

            Lucrările de renovare vor îmbunătăți funcționalitatea UTI și vor asigura un spațiu confortabil și modernizat cât pentru pacienți atât și pentru personal care vor asigura îngrijiri medicale eficiente și rentabile.

            Prin urmare, Clientul solicită serviciile companiilor de consultanță (Consultanți) pentru elaborarea documentaţiei tehnice de proiect, a specificaţiilor şi a devizului de cheltuieli pentru spații renovate și pentru lucări de supraveghere a lucrărilor de renovare.

MS intenţionează să utilizeze o parte din resurse pentru servicii de Consultanţă în scopul:

 • furnizării serviciilor de arhitectură, inginerie, topografie cantitativă pentru proiectarea lucrărilor de renovare, realizarea desenelor de lucru, elaborarea caietului de sarcini, a estimărilor cantitative și ale costurilor pentru renovarea propusă împreună cu schițele de echipamente și mobilier;
 • elaborarea documentației tehnice, a specificațiilor și a devizului de cheltuieli ale proiectului, pentru reparația capitală a unităților de terapie intensiva din cadrul instituțiilor medico-sanitare spitaliești din țară, ținând cont de standardele structurale recomandate și emise de Ministerul Sănătății, și dotarea acestora cu mobilierul și echipamentul necesar pentru acordarea serviciilor de asistență medicală
 • Consultantul va trebui, de asemenea, să supravegheze lucrările de renovare la fiecare edificiu.

Ministerul Sănătății invită consultanţi eligibili pentru a-şi exprima expresiile de interes în acordarea serviciilor sale pentru unul din loturi (Lot 1-3 UTI, Lot 2-3 UTI, Lot 3-3 UTI, Lot 4-2 UTI).

Lotul 1

Lotul 2

Lotul 3

Lotul 4

1.Institutul de Medicină Urgentă

1.Spitalul Clinic Republican “Timofei Moșneaga”

1.Spitalul Clinic Municipal de Copii “V.Ignatenco”

1.Spitalul Clinic Municipal “Sf.Arhanghel Mihail”

2. Spitalul Clinic Bălți

2.Spitalul Clinic Municipal nr.1 “Gheorghe Paladi”

2.Spitalul Raional  Hîncești

2.Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale

3.Spitalul Raional Edineț

3.Spitalul Raional Soroca “A.Prisacari”

3.Spitalul Raional  Cahul

 

 

Următoarele calificări minime și experiență sunt necesare și vor fi utilizate pentru evaluarea companiilor:

 • Companiile de consultanță va trebui să aibă calificările și experiența necesare pentru îndeplinirea acestei sarcini în timp de 90 de zile din data semnării contractului;â
 • Să demonstreze cel puțin 10 ani de experiență în furnizarea de servicii similare și în cel puțin 3 sarcini similare efectuate cu succes în ultimii 5 ani;
 • Copmpaniile de consultanță ar trebui să aibă resursele financiare și tehnice necesare pentru a îndeplini această sarcină.

Companiile de consultanță vor propune o echipă de experți (Personal cheie) care va include specialiști după cum urmează:

 • Liderul de Echipă
 • Inginer constructor/Arhitect
 • Expert Tehnic
 • Inginer lucrări speciale
 • Inginer electric/curenți slabi
 • Divizier, etc.

Consultanţii interesaţi trebuie să prezinte informaţia care demonstrează  că ei sînt calificaţi pentru prestarea serviciilor indicate mai sus (Scrisoare de intenţie cu specificarea lotului pentru care aplică, Informaţie generală despre companie, Certificat de înregistrare a companiei, Licenţa pentru activitatea de proiectare şi Anexa la Licenţă, Informaţii privind experienţa ofertantului (proiecte implementate), Lista proiectanţilor de specialitate disponibili, Declaraţie privind asigurarea cu personal de specialitate, Declaraţie privind bazele de producţie şi asigurarea lor cu utilaj şi echipament tehnic, Raportul financiar pentru ultima perioadă gestionată, Certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional, descrierea sarcinilor asemănătoare, experienţa în condiţii similare, etc.).

Consultanţii se pot asocia pentru a îmbunătăţi capacitatea sa profesională.

Consultantul va fi selectat în baza procedurii de selectare bazată pe calificarea consultantului și în conformitate cu Regulamentul Băncii Mondiale privind achizițiile pentru Debitorii IPF pentru Bunuri, Lucrări, Servicii de Non-Consultanță și Consultanță, din iulie 2016 (revizuit în noiembrie 2017 și august 2018).

Consultanţii interesaţi pot obţine informaţia detaliată la adresa de mai jos în timpul orelor de serviciu 09.00-17.00.

Expresiile de interes pot fi expediate la adresa de e-mail indicată  mai jos pînă la 10 decembrie 2021, ora 17.00 (ora locală).

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova

În atenţia: Natalia Belicov, Coordonator proiect/Consultant Achiziţii

Proiectul ”Răspuns de Urgență la COVID-19 în Moldova”

Tel:  +373 69 11 31 34

E-mail: natalia.belicov@ms.gov.md

Articol adaugat de: Ministerul Sănătății