În atenția sociologilor-practicieni: studiu de monitorizare a indicatorilorGeneralități

DVV International este Institutul pentru Cooperare Internațională a Asociației Germane pentru Educația Adulților (Deutscher Volkshochschul-Verband e.V, DVV), care activează la nivel mondial pentru promovarea și sprijinirea învățării și educației adulților (ALE) ca instrument-cheie pentru dezvoltare și reducerea sărăciei. Valorificând cunoștințele și experiența DVV în calitate de asociație națională a unor furnizori locali ALE, DVV International dezvoltă și împărtășește bunele practici în domeniul ALE.

Abordarea de tip proiect aplicată de către DVV International vizează îmbunătățirea cadrului de politici publice în domeniul ALE, consolidarea instituțiilor și a ofertelor ALE. Prin pilotarea unor modele de programe educaționale, relevante în special pentru grupuri defavorizate susținem idea schimbării în bine prin educație. Din 2010, DVV International activează în Moldova și în alte țări ale țări ale Parteneriatului Estic. Pe durata 2019-2021 organizațiile-partenere au lansat și implementat mai multe cursuri și programe educaționale, atât pentru dezvoltarea unor competențe profesionale, cât și non-profesionale, așa-numitele soft-skills.

Măsurarea rezultatelor învățării asupra condiției adulților-participanți reprezintă un obiectiv operațional pentru evaluarea eficienței și relevanței programelor și eventuala îmbunătățire a ofertei educaționale. În perioada octombrie-noiembrie 2021 DVV Internațional invită la colaborare o echipă de specialiști pentru colectarea datelor, axate pe monitorizare de indicatori, și intervievare în baza unor chestionare. Echipa va fi selectată în baza ofertelor, depuse în prezentul concurs. Sarcinile de bază vor consta în (1) revizuirea datelor primare - liste ale participanților în activități de proiect; (2) contactarea beneficiarilor și desfășurarea interviurilor (3) înregistrarea răspunsurilor pe hârtie (după caz) și in sistem online și (4) sistematizarea datelor obținute și formularea unor constatări generale. În perioada de pregătire se presupune implicare în revizuirea și testarea instrumentelor. Numărul cumulat de participanți este de circa 3000 persoane.

Criterii de selectare:

  • Experiență în desfășurarea colectării de date și de analiză a datelor
  • Abilități de comunicare în limba româna si, eventual, rusă.
  • Abilități avansate de utilizare a instrumentelor de colectare și procesare a datelor.

  Ofertanții interesați vor depune electronic următoarele documente:

  • Un mic rezumat de portofoliu în cazul ofertelor din partea unor organizații – proiecte similare desfășurate în ultimii 5 ani
  • O ofertă financiară

Solicitările vor fi expediate până la  8 octombrie 2021 la adresa de e-mail: info@dvv-international.md cu mențiunea în linia de subiect ”Tracer Study”.

Articol adaugat de: Adela Scutaru-Gutu