Reanunțare: Consultant/ă pentru elaborarea Specificațiilor Tehnice pentru achiziționarea Sistemului de Contorizare SMART a apei în municipiul Ungheni

Reanunțare: Consultant/ă pentru elaborarea Specificațiilor Tehnice pentru achiziționarea Sistemului de Contorizare SMART a apei în municipiul Ungheni

Denumirea proiectului:             Programul EU4Moldova: regiuni-cheie (finanțat de UE)

Perioada contractului/serviciilor:  octombrie 2021 – mai 2022 până la 18 zile de lucru

 

Propunerile trebuie să fie depuse online prin apăsarea butonului "Aplică acum" nu mai târziu de 23 septembrie 2021.

 

Obiectivul general al acestui contract rezidă în oferirea de către Consultant a asistenței în elaborarea Specificațiilor Tehnice pentru contorizarea SMART a apei în Ungheni, un pas înainte în implementarea "Sistemelor automatizate și inteligente pentru colectarea și monitorizarea datelor și proceselor în cadrul serviciului de aprovizionare cu apă și canalizare în regiunea Ungheni".

Următoarele criterii de calificare vor fi aplicate pentru selectarea consultantului (consultantei):

Studii:

 • Diplomă (sau echivalentul) în inginerie, planificare și design, apă și canalizare, administrație publică sau alte domenii relevante;
 • Posesia de certificate și/sau certificate alternative locale și/sau internaționale recunoscute în domeniul relevant pentru această sarcină va fi considerată un avantaj puternic.

Experiență:

 • Cel puțin 5 ani de experiență în domeniul ingineriei, planificare și design, apă și canalizare și/sau procesele de design a sistemelor IT în domeniul serviciilor publice și celor de suport pentru business;
 • Minimum 2 dovezi de experiențe similare în elaborarea specificațiilor tehnice pentru elaborarea unor soluții dinamice pentru autoritățile publice și/sau organizațiile internaționale;
 • Experiență demonstrată de lucru în proiecte și/sau inițiative ce țin de apă și canalizare;
 • Experiență/participare anterioară de conlucrare cu autoritățile publice pentru analiza necesităților instituțiilor publice (APC sau APL, cel puți două analize similare) și proiecte de dezvoltare;
 • Experiență anterioară în lucrul și consilierea autorităților publice centrale și/sau a autorităților locale din Moldova va fi considerată un avantaj puternic;
 • Experiența privind programele/proiectele, procedurile de achiziții și documentele standard de licitație ale PNUD, UE sau Băncii Mondiale și altor donatori va fi considerată drept avantaj.

Competențe:

 • Abilități analitice, de scriere și raportare excelente;
 • O bună înțelegere a proceselor și provocărilor ce țin de tehnologiile din domeniul apei și canalizării, programării, dezvoltării smart și transformării digitale;
 • Abilități temeinice de a conlucra cu toate nivelele și funcțiile din cadrul organizațiilor și de a gestiona diversitatea de viziuni.

Cerințe privind cunoașterea limbilor:

 • Cunoașterea excelentă a limbii române și ruse, scris și oral. Cunoașterea limbii engleze va fi considerată drept avantaj.

Calități personale și alte cerințe:

 • Capacități demonstrate de lucru în echipă, planificare excelentă și abilități organizaționale;
 • Abilități bune interpersonale, judecată solidă/luare de decizii, inițiativă și creativitate;
 • Capacitatea de a analiza, planifica, comunica eficient cu un grup divers de actori pentru a întruni rezultatele scontate și satisface la timp termenii limită, menținând standarde înalte;
 • Sensibilitate culturală demonstrată și perspicacitate;
 • Angajament clar față de valorile de bază al Națiunilor Unite, în special, respectarea diferențelor ce țin de cultură, gen, religie, etnie, naționalitate, limbă, vârstă, statut HIV, dizabilitate, orientare sexuală sau alt statut.

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova promovează diversitatea forței de muncă. Femeile și bărbații, persoanele cu diverse tipuri de dizabilități, LGBT, romii și alte minorități etnice, lingvistice sau religioase, persoanele cu HIV, precum și refugiații și alți non-cetățeni cu drept legal de muncă în Republica Moldova, sunt încurajați să aplice.

 

Cerinte de eligibilitate:

Funcționarii sau angajații guvernamentali sunt cosiderați funcționari publici ai statelor membre ONU. De aceea, dacă veți semna un contract individual cu PNUD în calitate de consultant individual, trebuie îndeplinite următoarele condiții înainte de semnarea contractului:

 • Trebuie să prezentați o scrisoare din partea angajatorului Guvernamental că nu are obiecții față de implicarea persoanei vizate în contract de consultanță individuală cu PNUD și;
 • Trebuie să prezentați un document oficial de la angajatorul Dvs. Guvernamental care să certifice că veți fi în „concediu neplătit” pe durata contractului semnat cu PNUD.

Cerințele de mai sus se aplică, de asemenea, în cazul instituțiilor publice/guvernamentale, precum și altor entități controlate parțial sau integral de Guvern, indiferent dacă proprietatea guvernamentală are sau nu statut majoritar sau minoritar. Aceste condiții se vor aplica față de candidatul/candidata considerat/considerată pentru contractare.

Un funcționar sau angajat guvernamental pensionat nu va fi considerat angajat guvernamental/funcționar public în contextul prezentei reguli și, ca atare, poate fi angajat fără a trebui să îndeplinească condițiile de mai sus, cu condiția să se asigure și să confirme că legile care guvernează pensionarea acestuia sunt respectate.

 

DOCUMENTELE CE URMEAZĂ A FI INCLUSE LA DEPUNEREA OFERTELOR

Consultanții individuali interesați trebuie să prezinte următoarele documente/informații pentru demonstrarea calificărilor lor:

 • CV care să includă informații privind experiența din trecut în proiecte/sarcini similare și produsele concrete obținute.
 • Certificate și/sau certificate alternative locale și/sau internaționale recunoscute în domeniul relevant pentru această sarcină (dacă sunt).
 • Cu privire la experiența necesară, indicată în punctul 3 de mai sus și evaluată în punctul 6 de mai jos, următoarele dovezi trebuie să fie prezentat împreună cu pachetul de aplicare:
 1. experiență dovedită de cel puțin 2 contracte/activități similare, inclusiv subiectul și anul realizării;
 2. lista proiectelor/inițiativelor din domeniul apei și canalizării, inclusiv rolul Consultantului, subiectul și anul realizării.
 • Propunerea financiară - în USD, specificând suma totală forfetară și numărul anticipat de zile lucrătoare, încorporată în Scrisoarea Ofertantului către PNUD, care să confirme interesul și disponibilitatea Contractului Individual (CI) pentru acest contract.

Pentru detalii, regăsiți Termenii de referință și Anunțul de procurare de consultanță individuală anexate la anunț (la capitolul "Supporting Documents"): https://sc.undp.md/jobdetails/2321/


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.

Become a Patron!Descopera ONG

Descopera Finanțatori

Active în ultima săptămănă