Cerere de oferte de prețuri pentru proiectarea de mobilă și producerea mobilierului în baza proiectului aprobat pentru mobilarea sălii de instruire pentru fermieri și conferințe din cadrul Institutului de Cercetări pentru Culturi de Câmp” Selecția”civicDonau Soja Moldova solicită  Oferte de Prețuri pentru proiectarea de mobilă și producerea mobilierului în baza proiectului aprobat pentru mobilarea sălii de instruire pentru fermieri și de conferințe din cadrul  Institutului de Cercetări pentru Culturi de Câmp” Selecția”.

Mobilierul va fi achiziționat în cadrul proiectului “Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia” (Partea I a Programului UE ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM))”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), în parteneriat cu Donau Soja (Austria) și Centrul Educațional Pro Didactica.

Scopul general al anunțului este identificarea și selectarea celei mai bune oferte după parametrii preț/calitate pentru proiectarea de mobilă și producerea mobilierului în baza proiectului aprobat.

În urma proiectării de mobilă, compania Va propune spre aprobare: stilul de mobilă, nr. de unități de mobilă, parametrii mobilei, materialul de confecționare a mobilei etc.

Sala de instruire și conferințe se află în mun. Bălți, str. Calea Ieșilor 28, Institutul de Cercetări pentru Culturi de Câmp” Selecția” și are următorii parametri: lungime – 15 m, lățime -8 m. Pentru detalii și deplasare la fața locului companiile/ producătorii de mobilă vor contacta Directorul Institutului dl. Boincean Boris,  nr.de telefon 069889054 sau Coordonatorul de Proiect dna Ela Malai, nr. de telefon 079536418.

În acest sens, companiile interesate trebuie să prezinte Oferta de Preț a mobilierului în termen de până la data de  14 iunie 2021.

Dosarul de aplicare mai trebuie să includă:

  • Datele de contact ale companiei.
  • Persoana de contact.
  • Rechizitele bancare ale companiei.
  • Semnătura persoanei autorizate.
  • Ștampila originală a companiei.

Oferta trebuie completate în limba română şi depuse în format electronic la adresa electronică moldova@donausoja.org  cu mențiunea ”Proiectarea de mobilă și producerea mobilierului în

baza proiectului aprobat”

Data limită de depunere a ofertelor este  14 iunie 2021.

Comisia de licitație nu va accepta oferta dacă:

  • Oferta este prezentată după termenul limită de depunere.
  • Oferta nu conţine informaţia solicitată în invitaţia de participare sau nu corespunde cerinţelor stipulate în aceasta.
  • Ofertantul a prezentat documente ce derutează sau conţin informaţii false, ori face reprezentări neadecvate pentru a demonstra corespunderea ofertei sale cu cerinţele enunţate în invitaţia de participare.
  • Ofertantul nu a specificat integral bunurile solicitate sau termenele de livrare.

Dosarele de aplicare incomplete sau care vor fi depuse după termenul limită nu vor fi examinate. *Doar ofertanții preselectați vor fi contactați.

Pentru informații suplimentare, contactați: Ela Malai, Coordonator de Proiect Agri, Inovare și Cercetare Donau Soja, tel. +373 79536418, malai@donausoja.org.Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet