Termen extins - Concurs pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a Regulamentului serviciului de consiliere, consultanță și referire pentru tineri în domeniul accesului la justițieBaner concurs termen extins CRTD21005

Invitație la concurs pentru achiziționarea serviciilor de elaborare a Regulamentului serviciului de consiliere, consultanță și referire pentru tineri în domeniul accesului la justiție

Denumirea organizației contractante: AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

Sediul organizației contractante: str. Mihail Sadoveanu nr. 21, mun. Soroca, MD-3006, raionul Soroca, Republica Moldova, e-mail: crt.dacia@gmail.com, web: http://www.dacia.org.md.

Persoana de contact: Babici Stela, Manager de proiect CRT DACIA, tel: (+373) 6833824, e-mail: stela.babici@gmail.com.

Obiectul achiziției: servicii de elaborare a documentului intern ”Regulamentul serviciului de consiliere, consultanță și referire pentru tineri în domeniul accesului la justiție”.

Numărul concursului: CRTD21005.

Locul de realizare: AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA.

Limba de lucru: limba română.

Tipul contractului: Prestări servicii.

Perioada prestării serviciilor: mai-iunie 2021.

Context: Proiectul ”Consolidarea capacităților tehnice ale AO CRT DACIA pentru promovarea și protecția drepturilor omului” este implementat de AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA în calitate de organizație beneficiară în contextul Proiectului PNUD Moldova ”Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova” realizat în parteneriat cu Institutul de Reforme Penale, cu suportul financiar al Suediei.

Proiectul ”Consolidarea capacităților tehnice ale AO CRT DACIA pentru promovarea și protecția drepturilor omului” are drept scop sporirea eficienței serviciilor din domeniul justiției și îmbunătățirea accesului la justiție pentru tinerii din raionul Soroca, în special a celor din grupurile vulnerabile și marginalizate; consolidarea capacităților CRT DACIA, astfel încât aceasta să fie capabilă să revendice respectarea drepturilor tinerilor și să se implice într-un dialog constructiv cu actorii din domeniul justiției.

Cerințele față de serviciile solicitate

Expert(ul/a) selectată va realiza următoarele sarcini și tipuri de intervenții:

Denumirea serviciilor

Descrierea serviciilor

Numărul experți/durata

Servicii de elaborare a documentului intern ”Regulamentul serviciului de consiliere, consultanță și referire pentru tineri în domeniul accesului la justiție”

Metodologia: La elaborarea documentului intern ”Regulamentul serviciului de consiliere, consultanță și referire pentru tineri în domeniul accesului la justiție” va fi aplicată o metodologie de planificare în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

Expert(ul/a) selectat(ă) va fi responsabil(ă) de întregul proces de elaborare a documentului intern ”Regulamentul serviciului de consiliere, consultanță și referire pentru tineri în domeniul accesului la justiție”.

Acțiunile planificate în acest proces sunt:

1)       Pregătirea, elaborarea, discutarea și aprobarea metodologiei de evaluare a situației existente și planului de lucru;

2)       Colectarea informației;

3)       Elaborarea documentului intern ”Regulamentul serviciului de consiliere, consultanță și referire pentru tineri în domeniul accesului la justiție”, în conformitate cu metodologia aprobată și coordonarea lui cu administrația CRT DACIA și alți factori interesați din organizație;

4)       Consultarea ”Regulamentul serviciului de consiliere, consultanță și referire pentru tineri în domeniul accesului la justiție” din cadrul CRT DACIA cu echipa CRT DACIA;

Ajustarea documentului intern ”Regulamentul serviciului de consiliere, consultanță și referire pentru tineri în domeniul accesului la justiție” conform recomandărilor și sugestiilor;

5)       Prezentarea documentului elaborat în varianta finală. 

1 expert(ă) pe o durată de 6 zile lucrătoare în intervalul a 25 de zile în perioada mai-iunie 2021

Precizări: *Toate serviciile vor fi realizate în perioada mai-iunie 2021, în această perioadă, expert(ul/a) va fi contractat(ă) pentru o perioadă de 6 zile lucrătoare pentru prestarea serviciilor solicitate. Actul de primire-predare a serviciilor și predarea Politicii de salarizare a personalului din cadrul CRT DACIA urmează să aibă loc nu mai târziu de 30 iunie 2021.

Cerințe față de expert(ă)

 • Diplomă universitară în domeniul juridic, drept, administrație publică, științe politice, managementul proiectelor;
 • Experiență de lucru de cel puțin 5 ani în organizații non-guvernamentale, instituții publice în care a activat în cadrul Programelor/direcțiilor/serviciilor de consiliere, consultanță și referire și/sau de litigare strategică a persoanelor din grupuri vulnerabile sau marginalizate;
 • Cunoașterea cadrului general (cadrul normativ, practici etc.) privind asociațiile obștești, gestionarea proiectelor de asociații obștești, cunoștințe privind organizarea serviciului de consultanță, asistență juridică și/sau de litigare strategică în cadrul organizațiilor obștești;
 • Cunoașterea la perfecție a limbii române;
 • Abilități de analiză și de elaborare a politicilor/documente organizaționale, instrumente cu privire la prestarea serviciilor de consiliere, consultanță și referire ie în special al organizațiilor necomerciale;
 • Comunicare eficientă atât în scris cât și oral;

Responsabilitățile expert(ului/ei):

 • Realizarea în termenul stabilit a sarcinilor și responsabilităților ce rezultă din conținut contractului;
 • Asigurarea confidențialității tuturor informațiilor, în posesia cărora va intra în perioada de contractare.

Perioada de prestare a serviciilor: livrarea produsului (Regulamentul serviciului de consiliere, consultanță și referire pentru tineri în domeniul accesului la justiție) va fi executată de către expert(ă) în termen de cel mult 25 de zile de la data încheierii contractului.

Toate serviciile vor fi realizate în perioada mai-iunie 2021, în această perioadă, expert(ul/a)/ va fi contractat(ă) pentru o perioadă de 6 zile lucrătoare pentru prestarea serviciilor solicitate. Actul de primire-predare a serviciilor și predarea Regulamentul serviciului de consiliere, consultanță și referire pentru tineri în domeniul accesului la justiție, urmează să aibă loc nu mai târziu de 30 iunie 2021.

Limba în care va fi prezentat produsul final (Regulamentul serviciului de consiliere, consultanță și referire pentru tineri în domeniul accesului la justiție) va fi în limba română.

Conținutul dosarului de participare la concurs

Fiecare participant(ă) la concurs are posibilitatea de a prezenta doar o singură ofertă.

Structura unei oferte

Numele, prenumele expert(ului/ei): _______________________________________

tel: ___________________________, e-mail: _________________________________________

adresa: ______________________________________________________________________________________________

Valoarea ofertei: ______________________ (în valută națională (Lei moldovenești))

#

Numele, prenumele expert(ului/ei)

Denumirea serviciilor

Unitate

Total unități

Cost unitate, Lei

Total, Lei

1

 

Servicii de elaborare a documentului intern ”Regulamentul de evaluare a performanțelor, dezvoltarea și motivarea personalului al AO CRT DACIA”

zile

6 zile

   

Descriere conceptuală a metodologiei care va fi aplicată:

(Descrieți metodologia în maxim 1 pagină)

La ofertă vor fi anexate:

 1. CV, cu indicarea a 2 persoane de referință, indicând datele de contact;
 2. Scrisoare de intenție care să includă motivele pentru care aplicatul consideră că el/ea este candidat(ul/a) potrivit pentru acest post;
 3. Diploma de studii superioare și postuniversitare (după caz);
 4. Scrisoar(e/i) de recomandare de la companii/organizații pentru care au fost dezvoltate politici anterior, va constitui un avantaj).

Specificații cu referire impozite și taxe: din suma onorariului vor fi reținute toate taxele și impozitele datorate de angajator și prestator conform legislației în vigoare similar reținerilor în cazul salariaților.

Criteriile de evaluare a ofertelor:

În vederea realizării Serviciilor solicitate urmează a fi selectată doar un expert(ă).

Criteriile de evaluare vor consta în:

a) Evaluarea tehnică (70%) - experiența/expertiza dovedită;

b) Evaluarea financiară (30%).

În procesul de prestare a serviciilor, pentru comunicarea cu expert(ul/a) selectat vor fi desemnate din cadrul organizației AO Centrul de Resurse pentru Tineret ”DACIA”, 2 persoane responsabile din cadrul organizației, dintre care obligatoriu una este specialist în acțiuni de promovare a drepturilor omului și advocacy.

Achitarea serviciilor va avea loc în baza actelor de predare-primire și acceptării produsului (livrabilelor) final de către Președintele AO Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA conform planului aprobat la etapa de semnare a contractului de prestări-servicii.

Modalitățile de participare la concurs: oferta se expediază la adresa electronică crt.dacia@gmail.com cu atașarea setului de documente scanate, cu indicația în titlul mesajului ”Concurs de achiziție Nr. CRTD21005”.

Termenul-limită de prezentare a ofertelor:  3 iunie 2021, ora 23.59. Dosarele expediate după expirarea termenului limită vor fi respinse.

Limba în care se prezintă ofertele comerciale: limba română.

*Vor fi contactați doar participanții preselectați, pentru un interviu. Interviul va fi realizat online.

Pentru detalii suplimentare ne puteți contacta: la numărul de telefon 068338284 sau la adresa de e-mail: stela.babici@gmail.com, persoana de contact Babici Stela.

 

Descarcă aici invitația la concurs.Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet