Anunț specific de achiziții- Licențe pentru produse software (licențe biostatistică și licențe bioinformatică)Anunț specific de achiziții- Licențe pentru produse software (licențe biostatistică și licențe bioinformatică)

Anunț specific de achiziții

Cerere de cotații - Bunuri

 

Țara: Republica Moldova

Instituția: Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova

Titlul proiectului: Învățământul Superior din Moldova                              

 • ID Proiect: P167790
 • Titlul subproiectului: Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med
 • Obiectul achiziției: Licențe pentru produse software (licențe biostatistică și licențe bioinformatică)

Ref. Nr.: MD-USMF-404643-GO-RFQ

 

 1. Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova a primit subfinanțare de la Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova în cadrul Programului de Îmbunătățire a Învățămîntului Superior din Moldova, implementat în cadrul proiectului “Învățămîntul superior din Moldova” și intenționează să aplice o parte din mijloacele financiare pentru plăți în temeiul Acordului de subfinanțare MD-MOED-6542-ASF-U12 din 24.10.2022 pentru realizarea subproiectului Fortificarea educației prin cercetare în medicină în cadrul USMF „Nicolae Testemițanu” – FORCE_med.
 2. În cadrul Acordului de subfinanțare o parte din mijloacele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea contractului atribuire în cadrul achiziției de Licențe pentru produse software (licențe biostatistică și licențe bioinformatică).
 3. Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, invită operatorii economici eligibili să depună oferte sigilate pentru achiziționarea:

Nu.

Denumirea bunurilor

Lotul nr.1

Licențe biostatistică

Lotul nr.2

Licențe bioinformatică

 1. Achiziția se va desfășura prin procedura de cerere de cotații (RFQ), astfel cum se specifică în „Regulamentul Băncii Mondiale privind Achizițiile pentru Debitorii de Finanțare a Proiectelor de Investiții – Achiziții în cadrul Proiectelor de Investiții cu Finanțarea Bunurilor, Lucrărilor, Serviciilor de Non-Consultanță și Consultanță”, din 1 iulie 2016, revizuit la 1 noiembrie 2017 și 1 august 2018 (denumit în continuare „Regulament de achiziții”); și este deschisă tuturor ofertanților eligibili, astfel cum sunt definiți în Regulamentul privind achiziții prenotat.
 2. Ofertanții eligibili interesați pot obține informații suplimentare și solicita documentele de achiziție de la Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, tel. 022-205-240, e-mail: vadim.juc@usmf.md.
 3. Ofertele trebuie să fie transmise la adresa de mai jos:

mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare și Sfânt, 165, bir.213, înainte de 07.06.2024, ora 15:00.

Ofertele întîrziate, depuse după termenul indicat mai sus vor fi respinse.

 1. Ofertele prezentate vor fi valabile pentru o perioadă de 60 zile de la data limită de depunere a ofertelor.
 2. Adresa menționată mai sus, în punctul 6, 7 este:

Instituția Publică Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Republica Moldova, bir.213, Vadim Juc, jurist/manager achiziții, e-mail: vadim.juc@usmf.md , +373 22 205 240, www.usmf.md.