Devino susținător al portalului
Become a Patron!

UE // Termen extins: Concurs de angajare pentru poziția de expert/ă în monitorizarea activităților de proiectAsociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă (AGER) în parteneriat cu AO ADR „HABITAT” anunță concurs de selectare a unui/unei expert/e în monitorizarea implementării activităților beneficiarilor de grant și urmăririi atingerii indicatorilor relevanți în cadrul Programului de Granturi Locale „Fii schimbarea: Cetățeni implicați - comunități durabile”, parte a proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

Obiectivul general al programului

Creșterea capacității a 30 de OSC-uri locale și abilitarea cetățenilor din 30 de comunități din Regiunea de Dezvoltare Centru, pentru responsabilizarea autorităților de acțiunile lor și pentru a deveni participanți activi în procesele decizionale la nivel local și național.

Mai multe informații despre Program puteți accesa pe platforma www.eu4civilsociety.md

Aria de implementare

Proiectul se realizează pe teritoriul Regiunii de Dezvoltare Centru (raioanele Anenii Noi, Călărași, Criuleni, Dubăsari, Ialoveni, Orhei, Rezina, Strășeni, Șoldănești, Telenești și Ungheni).

Scopul general al funcției

Monitorizarea procesului de implementare activităților planificate către 6 organizații beneficiare de granturi, acordarea serviciilor de coaching și mentorat în scopul atingerii indicatorilor relevanți Programului.

Durată și implicare

 

Perioada de prestare a serviciilor: mai – septembrie 2021.
Implicare: part-time.

Volum: 15 – 25 zile de expertiză (în dependență de calitatea și numărul rapoartelor prezentate de către beneficiarii de granturi);

Responsabilitățile funcției

 • Elaborarea, planificarea și implementarea instrumentelor necesare activităților de monitorizare;
 • Realizarea activităţilor de monitorizare a implementării activităților planificate de beneficiarii de grant;
 • Analiza rapoartelor narative a organizațiilor beneficiare de grant și identificarea lacunelor;
 • Acordarea serviciilor de coaching și mentorat în scopul asigurării implementării cu succes a activităților planificate și realizarea ajustărilor necesare pentru raportările narative;
 • Participarea la ședințele interne şi evenimentele publice în cadrul proiectului;
 • Alte atribuții specifice*;

*Atribuțiile specifice vor fi discutate și stabilite împreună cu echipa de proiect.

 

Cerințe generale și specifice

 • Studii superioare: în domeniul tehnic, economic, domeniului MDS, energetică și alte domenii relevante.

Experiență:

 • Experiență de cel puțin 2 ani în monitorizarea și evaluarea implementării proiectelor;
 • Experiență de cel puțin 3 ani de lucru în cadrul organizațiilor nonguvernamentale în calitate de director/manager/coordonator de proiect;
 • Experiență în domeniul managmentului deșeurilor solide, protecția mediului, eficiență energetică, servicii locale, etc.

Competențe:

 • Nivel înalt de responsabilitate și capacități organizatorice;
 • Cunoașterea calculatorului, inclusiv a produselor MS Office (Word, Excel, Power Point) și software-ul de inginerie civilă/planificare spațială;
 • Cunoașterea limbilor română și rusă;
 • Sensibilitatea și respectul pentru dezvoltarea durabilă, drepturile omului și egalitatea de gen;
 • Abilitatea de a trata oamenii cu tact și diplomație;
 • Abilitatea de a atinge în timp util rezultate și termene, menținând un standard ridicat pe tot parcursul anului.

NB! În toate activitățile planificate, consultantul trebuie să respecte cerințele legale cu privire la situația pandemiei din țară. Se vor lua masuri sporite de igienă pentru reducerea riscului de răspândire a COVID-19.

Dosarul de aplicare

 • CV actualizat care să evidențieze experiența relevantă funcției;
 • Scrisoare de Intenție;
 • Oferta financiară (per zi) NET în MDL.

Dosarul de aplicare poate fi completat în limbile română, engleză sau rusă şi expediat prin e-mail la adresa info@ager.md cu mențiunea: ”Concurs Expert monitorizare”

Termen limită de prezentare a dosarului: 12 mai 2021

NB!

Nu vor fi luate în considerare candidaturile care nu vor întruni cerințele enunțate în specificaţiile postului. Doar persoanele selectate vor fi invitate la interviu

Persoane de contact:

Revenco Ala, director de proiect, ala.revenco@ager.md, tel.079660035

Olga Diaconu, coordonator proiect, olga.diaconu@ager.md, tel.068418188

Programul de Granturi Locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). În Regiunea de Dezvoltare Centru, partenerii de implementare a proiectului sunt Asociația pentru Guvernare Eficientă și Responsabilă AGER și AO „HABITAT”.

Author: Olga Diaconu

Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan