Devino susținător al portalului
Become a Patron!

După o lună de la lansarea paginii unde puteți contribui pentru continuarea proiectului CIVIC.MD s-au gasit 13 persoane gata să ne susțină. În această lună ne-au vizitat 26 092 persoane.

Așteptările erau mai mari…

 

Le mulțumim susținătorilor:

Ada Dulman, Constantin Curca, Marina Grosu, AO Principii Sanatoase, Vasile Vasiliev, Liliana Samcov, Elena Spinu, Anastasia Vrancean, Olga Melnic, Maria Barbalat, Georgiana Finaru, Irina Cojocaru, Aliona Turcan

 

Ne poți susține și tu aici:

https://www.patreon.com/portalcivic

Anunț privind achiziționarea materialelor de construcție și articole conexeTender bunuri

ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Materiale de construcție și articole conexe în cadrul proiectului 

„EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat!”

  1. Denumirea autorității contractante: Asociația Obștească "Perspectiva", 
  2. C/F: 1010620000640
  3. Obiectul achiziției: Materiale de construcție și articole conexe.
  4. Data publicării anunțului: 14.04.2021
  5. Sursa alocației: Asociația Obștească "Perspectiva" este beneficiară a Programului de granturi locale al Uniunii Europene și implementează proiectul "EcoCahul – Cetățean implicat pentru un oraș curat", mun. Cahul, în parteneriat cu Primăria Municipiului Cahul. Programul de granturi locale este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a UE, acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, prin intermediul proiectului „Abilitarea cetățenilor din Republica Moldova” (2019-2021), finanțat de către Uniunea Europeană și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Partenerul proiectului pentru Regiunea Sud este Centrul Regional de Asistență și Informare a Organizațiilor Neguvernamentale ”CONTACT-Cahul”.
  6. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: livrarea bunurilor după semnarea contractului, în termen de 5 zile din momentul solicitării. Livrarea și descărcarea la destinație a materialelor de construcție va fi efectuată cu transportul și personalul operatorului economic.
  7. Locul livrării: mun. Cahul, str. B. P. Hașdeu nr. 17
  8. Modalități de plată: prin transfer în baza facturii fiscale.
  9. Criteriul de evaluare: Calitatea bunului elaborat și cel mai mic preț.
  10. Asociația Obștească "Perspectiva" invită agenții economici interesați, care îi poate satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri/servicii specificate în tabelul de mai jos.

Nr.

LOT

Denumirea bunurilor

Cantitatea

Specificații tehnice

1.

Materiale de construcție și articole conexe cu livrare mun. Cahul, str. B. P. Hașdeu, nr. 17


1

Specificarea tehnică deplină solicitată conform caietului de sarcini

11. Pentru a participa la concursul de achiziție agenții economici trebuie să depună dosarele de participare care vor conține următoarele documente:

a) Oferta de preț confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului, cu indicarea caracteristicilor produselor propuse, cantitatea, prețul unitar și suma totală per ofertă cu cota TVA 0, conform formularul ofertei (F1.1), specificații tehnice (F2.1) și specificții de preț (F2.2);


Notă: Suma ofertei în mod obligatoriu va include prețul materialelor de construcție, transportul și descărcarea la destinație.

b) Copia certificatului/deciziei de înregistrare a întreprinderii și extras din registrul de stat al persoanelor juridice, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului;

c) Rechizitele bancare cu ștampila băncii deserventă;

d) Certificat de conformitate ciment, țiglă;

e) Informații generale despre participant și lista principalelor livrari, confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei participantului.

12. Agenții economici interesați pot obține informații suplimentare la următoarele date de contact:

Telefon: Nicolae Mocanu + 373 60 77 97 00 / Bejan Irina +37378928142

E-mail: aoperspectiva@gmail.com

13. Depunerea ofertelor:

- Termenul de depunere a ofertelor: până la ora 16:00, data 27.04.2021.

- Ofertele trebuie să fie depuse după cum urmează:

a) Personal în plic sigilat la: AO Perspectiva, str. Bulevardul Victoriei 18,  of. 4, mun. Cahul, MD-3909, Republica Moldova. Plicul va fi marcat "Materiale de construcție [denumirea ofertantului]";

b)Electronic la adresa: aoperspectiva@gmail.com, indicându-se în subiectul mesajului "Materiale de construcție [denumirea ofertantului]".

- Întocmirea ofertelor: Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări cu număr și data de ieșire, cu semnătura persoanei responsabile.

- Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Termenul de valabilitate a ofertei: 30 zile.

 

Nicolae Mocanu

Președinte AO Perspectiva


Contribuie la continuarea proiectului CIVIC.MD. Devino susținător, donează aici.
Become a Patron!
Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

Susținătorii Portalului:

Ada Dulman | Constantin Curca | Marina Grosu | AO Principii Sanatoase | Vasile Vasiliev | Liliana Samcov | Elena Spinu | Anastasia Vrancean | Olga Melnic | Maria Barbalat | Georgiana Finaru | Irina Cojocaru | Aliona Turcan