UE-GIZ // Concurs de oferte comerciale pentru procurarea echipamentului TIC

Distribuie prietenilor:


Cumpărător:  Asociația Obștească “Localinvest”

Cod fiscal: 1014620007315

Date de contact:  or. Rîșcani, str. 31 august 4,  bir. 1,  MD-5601, tel.079712122

Cumpărătorul intenționează să achiziționeze următoarele produse:

Produsul, caracteristici: Laptop  8GB i5 Gen10  SSD 512 Gb 

Cantitatea: 2 buc.

Produsul, caracteristici: Proiector 1920x1080, 2200 lum

Cantitatea: 1 buc.

Produsul, caracteristici: Ecran pentru proiector cu tripod manual  1,8 m

Cantitatea: 1 buc.

Beneficiarul proiectului: Asociația Obștească “Localinvest”

Specificațiile tehnice adiționale, poat fi solicitată la adresa electronică: localinvest.md@gmail.com, sau la adresa: or. Rîșcani, str. 31 august 4,  bir. 1.

 Resursele financiare sunt alocate în cadrul  Programului de granturi locale al UE este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, pus la dispoziție prin proiectul finanțat de UE „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH). Parteneriil proiectului pentru regiunea Nord sunt AO Pro Cooperare Regională și AO CASMED

Participanţii la concurs vor prezenta ofertele (document în original cu ştampila umedă şi semnătura) ce vor conține următoarele informații:

Date despre participant (adresa juridică, date de contact, rechizite bancare)

Oferta - se prezintă în original, în MDL, cu TVA la cota 0, cu drept de deducere confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;

Certificatul de înregistrare a Participantului (copie);

Ofertele persoanelor juridice înregistrate în Republica Moldova se depun în plic sigelat până la data de 26 octombrie 2020, ora 14.00, ora locală a RM, la sediul AO „Localinvest”, pe adresa str. 31 august 4, biroul 1, or. Rîșcani, MD 5601, sau prin E-mail la adresele: localinvest.md@gmail.com

Toate ofertele depuse în termen vor fi analizate în prezenţa grupului de lucru şi reprezentanților Participanţilor la concurs la orele 14.00 ora locală a RM, pe data de 26 octombrie 2020 în sala de ședințe a Consiliului local Rîșcani, et. 1 adresa str. 31 august 4, or. Rîșcani, MD 5601.

                                                                   

Informaţii suplimentare: 079712122

e-mail: localinvest.md@gmail.com

                                          Persoane de contact: Alexandru Crigan – manager de proiec


Distribuie prietenilor:


Articolele publicate din 1 iunie 2020 nu au fost supuse verificarilor

Administratorii portalului nu poartă răspundere pentru conţinutul postărilor şi materialelor plasate de utilizatorii site-ului. Utilizaţi informaţia din acest articol pe propriul risc.

logoStarNet

Hostingul si serviciile internet pentru administrarea portalului CIVIC.MD sunt oferite gratuit de compania Starnet