Concurs de oferte comerciale pentru procurarea tehnicii și pieselor de schimbConcurs de oferte comerciale pentru procurarea tehnicii și pieselor de schimb

 

Cumpărător:  Asociația Obștească “Centrul de Consultanță și Școlarizare în Agricultură Glodeni”

Cod fiscal: 1010620009078

Date de contact:  or. Glodeni, str. Suveranității 4,  bir. 3,  MD-4901, tel.06003639, 069582835

Cumpărătorul intenționează să achiziționeze următoarele produse:

Produsul, caracteristici

Cantitatea

Beneficiarul proiectului

Remorcă tractor pentru transportarea deșeurilor (capacitatea 4,5 – 5 tone)

1 buc

Primăria com. Iabloana

Peiese de schimb și servicii de reparație capitală a tractorului marca T-40

1 buc.

Primăria s. Hîjdieni

Specificațiile tehnice adiționale, poat fi solicitată la adresa electronică: gal.stancileprutului@gmail.com, sau la adresa: or. Glodeni, str. Suveranității 4,  bir. 3.

 

Resursele financiare sunt alocate în cadrul  Programului de granturi locale al UE este lansat în baza Cadrului Unic de Sprijin a Uniunii Europene (UE), acordat pentru Republica Moldova (2017-2020) din cadrul Instrumentului European de Vecinătate, pus la dispoziție prin proiectul finanțat de UE „Abilitarea cetățenilor în Republica Moldova” (2019-2021), implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH).

Participanţii la concurs vor prezenta ofertele (document în original cu ştampila umedă şi semnătura) ce vor conține următoarele informații:

  1. Date despre participant (adresa juridică, date de contact, rechizite bancare)
  2. Oferta - se prezintă în original, în MDL, cu TVA la cota 0, cu drept de deducere confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei Participantului;
  3. Certificatul de înregistrare a Participantului (copie);

Ofertele persoanelor juridice înregistrate în Republica Moldova se depun în plic sigelat până la data de 22 septembrie 2020, ora 14.00, ora locală a RM, la sediul AO „Centrul de Consultanță și Școlarizare în Agricultură Glodeni”, pe adresa str. Suveranității 4, biroul 3, or. Glodeni, MD 4901, sau prin E-mail la adresele: gal.stancileprutului@gmail.com, victorscripnic@mail.ru

Toate ofertele depuse în termen vor fi analizate în prezenţa grupului de lucru şi reprezentanților Participanţilor la concurs la orele 14.00 ora locală a RM, pe data de 22 septembrie 2020 în sala de ședințe a Consiliului local Glodeni, et. 1 adresa str. Suveranității 4, or. Glodeni, MD 4901.

                                                                      Informaţii suplimentare: 076770407, 069582835

                                                                                    e-mail: gal.stancileprutului@gmail.com

                                          Persoane de contact: Ghenadie Bucliș – manager de proiect,

                                                                               Inga Stepanchevici – manager de oficiu

                                                                               Victor Scripnic - manager financiar de proiect